ยโสธรเตรียมเปิดพิพิธภัณฑ์พญานาคและพญาคันคาก

            จังหวัดยโสธรเตรียมเปิดพิพิธภัณฑ์พญานาคและพญาคันคาก ภายในบริเวณวิมานพญาแถน ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตำนานพญานาคและความเชื่อจารีตประเพณีที่สำคัญของภาคอีสานโดยเฉพาะตำนานความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ

            นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้าเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์พญานาคและพญาคันคาก เป็นรอบปฐมฤกษ์ก่อนจะเตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจได้เข้าชมอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นี้ หลังจากที่ทางจังหวัดยโสธรได้มีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ทั้ง 2 แห่งและมีการปรับปรุงตกแต่งภายในตัวอาคารจนแล้วเสร็จ โดยพิพิธภัณฑ์ทั้ง 2 แห่ง ตั้งอยู่ภายในวิมานพญาแถน ติดกับลำน้ำทวน เขตเทศบาลเมืองยโสธร เป็นอาคารรูปทรงพญานาคมีขนาดความสูง 29 เมตร ยาว 111.5 เมตร และกว้าง เมตร ภายในตัวอาคารพิพิธภัณฑ์พญานาคมีการจัดนิทรรศการสื่อสารบอกกล่าวเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาตำนานพญานาคและงูใหญ่ทั่วโลกและความเชื่อจารีตประเพณีสำคัญของภาคอีสานกับพญานาครวมทั้งตำนานงูใหญ่ทั่วโลก ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการในรูปแบบ 4 Dโดยแบ่งการจัดนิทรรศการของเป็น 5 โซน โซน ตำนานพญาคันคาก เป็นเรื่องราวพญาคันคากและพญาแถน  และการกำเนิดความเชื่อเรื่องพญานาค โซน พญานาคและนาคคติ พญานาคกับพระพุทธศาสนา นาคในคติพราหมณ์ฮินดูและพุทธ โซน 3 ตำนานเกิดแม่น้ำโขง รับรู้เรื่องราวการกำเนิดแม่น้ำโขงโดยพญานาค โซนนี้จะมีความพิเศษเป็นผนังกำแพงถ้ำฉายภาพวีดีทัศน์ผ่านกำแพงผนังถ้ำ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าเที่ยวชมจะได้ยืนบนสะพานพญานาคเพื่อชมวีดีทัศน์บรรยากาศเสมือนอยู่ในถ้ำบาดาล โซน 4 นาคในวัฒนธรรมอีสาน ความเชื่อจารีตประเพณีเกี่ยวกับพญานาคโดยใช้ Dioroma จัดแสดงในกล่องทรงกลมตามมุมต่างๆบนพื้นที่จัดแสดงและทุกเรื่องสามารถอ่านรายละเอียดได้บนหน้าจอสัมผัส หรือบนกราฟิกบอร์ดการนำเสนอปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพญานาคด้วยวิทยาศาสตร์ และโซน 5 ชีววิทยาเกี่ยวกับงู เรื่องราวของพญานาคในรูปแบบของงูเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวของงูแบบรอบด้านเพื่อเข้าใจพญานาคตามหลักเหตุผล โดยการนำเสนอวิวัฒนาการของงู อ่านกราฟิกบอร์ดอนาโตมี่ของงูบนกราฟิกบอร์ด ความหลากหลายทางชีวภาพของงูผ่าน Diorama ฉากจำลอง ฉาก การมองเห็นของงูตลอดจนวิถีชีวิตของงู รวมทั้งประโยชน์และการป้องกันรักษาเมื่อถูกงูกัด

นอกจากนี้ภายในวิมานพญาแถนยังมีพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ซึ่งเป็นอาคารรูปทรงพญาคันคาก มีความสูงเท่ากับตึก 5 ชั้น ภายในตัวอาคารได้มีการจัดนิทรรศการ บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม 4 ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะปะเพณีบุญบั้งไฟซึ่งเป็นประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับการขอฝนเป็นเรื่องราวของพญาแถนกับพญาคันคาก แผนที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งห้องภาพยนตร์ตำนานพญาคันคาก บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร และจุดสูงสุดของตัวอาคารซึ่งเป็นบริเวณปากของพญาคันคาก ยังเป็นจุดชมวิวให้ถ่ายภาพมุมสูงของตัวอาคารพญานาคและชมความงามตามธรรมชาติของริมฝั่งลำน้ำทวนอีกด้วย นอกจากนี้แล้วภายในบริเวณวิมานพญาแถนยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าOTOP และอาการพื้นบ้านจากผู้ประกอบการทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดยโสธร ซึ่งจังหวัดยโสธรมีกำหนดเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจได้เข้าชมได้อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นี้ ในอัตราค่าเข้าชมสำหรับชาวจังหวัดยโสธร ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท สำหรับชาวต่างจังหวัด ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก 40 บาท และชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 120 บาท และเด็ก 60 บาท

                                                    00000000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี  รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น