ยโสธรลงนามข้อตกลงมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยการจุดบั้งไฟ

           จังหวัดยโสธรได้นำนายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดบั้งไฟ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามประกาศจังหวัดยโสธรเกี่ยวกับการจุดบั้งไฟโดยเฉพาะการลักลอบเล่นการพนันบั้งไฟ

          ที่หอประชุมวิถีอีสาน ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดขึ้นไปสู่อากาศ โดยได้เชิญนายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดยโสธร ผู้บริหารท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในจังหวัดยโสธร ที่มีการขออนุญาตจุดบั้งไฟ ในปี 2562 นี้ จำนวน 159 หมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดยโสธร อนุญาตให้มีการจุดบั้งไฟได้ระหว่างวันที่ พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2562 นี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามประกาศจังหวัดยโสธร ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะการลักลอบเล่นการพนันบั้งไฟ ซึ่งถ้าหากมีการตรวจพบว่าหมู่บ้านหรือชุมชนไหนที่มีการขออนุญาตจุดบั้งไฟตามประเพณีแล้วแต่มีการลักลอบให้เล่นการพนันบั้งไฟ ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือการกระทำการอย่างอื่นใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดขึ้นไปสู่อากาศ

                                                        000000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว   ธงชัย    สุณีศรี  รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น