สั่งปิดเธคชื่อดังกาฬสินธุ์ 5 ปี เหตุปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ

จังหวัดกาฬสินธุ์สั่งปิดสถานบันเทิง 99 เอ็มวี เธคชื่อดังเมืองกาฬสินธุ์ 5 ปี หลังเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ทั้งปกครอง ตำรวจ และทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกจัดระเบียบสังคมตามนโยบายจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจพบปล่อยผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการจำนวน 14 คน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจ และทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ นำโดยนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้นำหนังสือคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 2708/2562 เรื่องสั่งปิดสถานบริการ 99 เอ็มวี ไปติดไว้บริเวณหน้าประตูทางเข้าสถานบริการ 99 เอ็มวี เลขที่ 1/20 ถนนทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562ที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งให้เจ้าของสถานบริการดังกล่าวทราบ ตามหนังสือคำสั่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ หลังจากเจ้าหน้าที่กำลัง 3 ฝ่าย ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ เข้าตรวจพบสถานบันเทิงดังกล่าวปล่อยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการจำนวน 14 คน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 22.00 น.ถึงเวลา 01.30 น.ของวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์ ออกตรวจจัดระเบียบสังคมสถานบริการในเขตพื้นที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ สถานบริการ 99 เอ็มวี ตามนโยบายของทางนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าสถานบริการดังกล่าวได้ปล่อยให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการจำนวน 14 คน ซึ่งเป็นฝ่าฝืน พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 16/1 และฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ลงวันที่  22 กรกฎาคม 2558 ข้อ 4 (1) โดยยินยอมหรือปล่อยปะละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 บริบูรณ์ ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจับกุมผู้ที่แสดงตัวว่าเป็นผู้ดูแลสถานบริการและส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย และได้เสนอให้ทางจังหวัดพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

นายสมเจตน์ กล่าวต่อว่า กระทั่งทางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานบริการ 99 เอ็มวี กระทำผิดฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปในสถานบริการและประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 ข้อ 2 ซึ่งมีพฤติการณ์ขัดต่อความสงบเรียบร้อย

ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรค 2 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ประกอบกับข้อ 2 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 จึงให้ปิดสถานบริการ 99 เอ็มวี และห้ามมิให้มีเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 ส่วนการดำเนินคดีทางอาญาขณะนี้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ได้ส่งสำนวนไปยังสำนักงานอัยการจังหวัด และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมายังมีเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงดังกล่าว ยกพวกรุ่มชกต่อยและทำร้ายร่างกายอดีตนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บสาหัสมาแล้ว ซึ่งกลายเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจของคนกาฬสินธุ์อย่างมาก เนื่องจากพฤติกรรมการก่อเหตุกลุ่มวัยรุ่นจำนวน 12 คนพากันรุมชกต่อยและทำร้าย รวมทั้งใช้เก้าอี้ฟาดอดีตนักศึกษาอย่างเหี้ยมโหด

จังหวัดกาฬสินธุ์สั่งปิดสถานบันเทิง 99 เอ็มวี เธคชื่อดังเมืองกาฬสินธุ์ 5 ปี หลังเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ทั้งปกครอง ตำรวจ และทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกจัดระเบียบสังคมตามนโยบายจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจพบปล่อยผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการจำนวน 14 คน

 

แสดงความคิดเห็น