ชลประทานหนองคายชี้ภัยแล้งไม่รุนแรงน้ำมีเพียงพอ

                ชลประทานหนองคาย ยืนยันสถานการณ์ภัยแล้งของหนองคายไม่รุนแรง เติมน้ำเข้าลำห้วยเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เป็นห่วงเพียงน้ำเพื่อการบริโภคจากระบบประปาที่ขาดแคลนน้ำต้นทุน ต้องนำน้ำดิบเติมให้

                นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ชลประทานหนองคาย กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดหนองคายว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองคายมีปริมาณลดลง แต่โดยรวมยังถือว่าสามารถบริหารจัดการได้ โดยภาคการเกษตร เกษตรกรที่ทำนาปรังเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วกว่าร้อยละ 90 เหลือเพียงเล็กน้อย ส่วนผู้ที่ปลูกพืชใช้น้ำน้อยก็มีน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียง

                สำหรับน้ำในลำห้วย เช่น ห้วยน้ำสวย ห้วยโมง ปัจจุบัน มีการเติมน้ำเข้าไปในลำห้วยให้มีปริมาณพอเพียงกับการเกษตร ส่วนใหญ่ภาคการเกษตรผ่านไปแล้ว จะเหลือเพียงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งเกี่ยวกับประปาใต้ดิน มีหลายแห่งที่ขาดแคลนน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา ขอให้ชลประทานนำน้ำดิบมาช่วยเติมใส่ระบบผลิตน้ำประปาให้ สถานการณ์น้ำโขงไม่น่าเป็นห่วงเพราะระดับน้ำไม่ได้ลดลงจนแห้งขอด มีน้ำไหลมาและสามารถสูบน้ำมาใช้ได้ตลอด ชลประทานหนองคายมีโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าติดแม่น้ำโขงประมาณ 50 สถานี ปัจจุบันยังสามารถสูบน้ำโขงมาใช้ได้ตลอด ส่วนลำห้วยหลวง มีการสูบน้ำเติมในลำห้วยเรียบร้อย จึงยืนยันว่าลำห้วยหลักของจังหวัดหนองคายมีการเติมน้ำเข้าลำห้วยไว้ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ไปจนตลอดฤดูแล้งนี้แล้ว สถานการณ์จึงไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด.

……………………

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น