เทศบาลตำบลบุดี จัดกิจกรรม เข้าสุนัตหมู่เยาวชนมุสลิม ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ปลอดภัยถูกต้องตามหลักทางการแพทย์

วันที่ 24 เมษายน 2562 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายดาโอ๊ะ  เจ๊ะตู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบุดี เป็นประธานเปิดโครงการในพิธีเปิดเข้าสุนัตหมู่เยาวชนตำบลบุดี  ประจำปีงบประมาณ 2562 ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง ปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีทางอิสลามที่สำคัญของชุมชนที่ยึดถือกันมาเป็นเวลานาน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีผู้ปกครองนำเยาวชนชายในพื้นที่ อายุระหว่าง 9-13 ปี เข้าสุนัตหมู่ครั้งนี้ จำนวน 21 คน

นายซูการ์นอ  มะตีมัน  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบุดี หัวหน้าคณะหมอทำพิธีเข้าสุนัต  เปิดเผยว่าในการกริบแบบแผนปัจจุบันคือต้องมีทฤษฎีเพราะว่าต้องปราศจากโรค การปลอดเชื้อโรคเป็นอันดับหนึ่งของวงการแพทย์อยู่แล้ว ที่ผ่านมาเขาจะไม่ค่อยเน้นเรื่องความสะอาด การติดเชื้อ ความรู้ไม่ถึงการ ที่สืบทอดกันมาก็ไม่ได้เน้นเรื่องความปลอดภัยเท่าที่ควร ในแผนปัจจุบันเรื่องความสะอาดจะเน้นหนักเพราะว่าเดียวนี้โรคมากหมาย เชื้อโรคต่างๆเยอะ  เครื่องมือก็ต่างจากสมัยก่อน ปัจจุบันใช้เครื่องมือที่รับรองทางการแพทย์ สมัยก่อนตัดเสร็จเขาจะพันเลยไม่มีการเย็บ ไม่มีการจับเส้นเลือด แต่ของปัจจุบันมีจับเส้นเลือดทุกเส้นเพราะว่าถ้าไม่มีการจับเส้นเลือดก็จะมีภาวะเสี่ยงในการตกเลือดด้วย

นายดาโอ๊ะ  เจ๊ะตู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบุดี เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ว่าการเข้าสุนัตเทศบาลตำบลบุดีจัดมาหลายครั้งแล้ว เนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย การใช้จ่ายมากทำให้ไม่สมดุลกัน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าสุนัตที่จัดที่บ้านต้องออกค่าใช้จ่ายเยอะ เทศบาลจำเป็นต้องช่วยในเรื่องนี้ เพื่อให้ประชาชนประหยัดในการค่าใช้จ่ายของประจำวัน ตนก็ดีใจที่ประชาชนได้ให้ความสนใจมาร่วมกันเข้าสุนัตที่เทศบาลตำบลบุดีจัดให้  การเข้าสุนัตของมุสลิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะว่าทางศาสนาอิสลามจำเป็นจะต้องเข้าสุนัตเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความสะอาดเป็นหลัก ถ้าจะละหมาดจำเป็นต้องทำความสะอาดทุกอย่างทั้งหมด แต่ถ้าไม่เข้าสุนัตก็ลำบากที่จะทำความสะอาด

ปัจจุบันค่านิยมของผู้คนสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้เปลี่ยนไป โดยเฉพาะคนในเมือง มักไม่ค่อยให้ความสนใจกับโต๊ะมูเด็ง หันไปใช้บริการจากแพทย์ในโรงพยาบาล หรือตามคลินิก เพราะสะดวก ปลอดภัย มั่นใจในเครื่องไม้เครื่องมือ และไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมาก แต่สังคมชนบท ยังคงนิยมพิธีกรรมเข้าสุนัต ตามวีถี วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดมายาวนานในคาบสมุทรมาลายูแบบดั่งเดิม โดยเฉพาะช่วงการทำพิธีนั้นเยาวชนต้องฝังการบรรยายคุณค่าของการเข้าสุนัต ก่อนจะจับฉลาก เพื่อเรียงลำดับผู้ที่จะเข้าสุนัตก่อนหลัง โดยเยาวชนจะต้องเอามือไขว่หลัง และนั่งบนหยวกกล้วย มีหมอนั่งตรงข้าม และผู้ใหญ่อีกหนึ่งคนจับไว้ เพื่อป้องกันการดิ้นของผู้เข้าสุนัต ซึ่งบรรยากาศในพิธีมีมนต์ขลัง แฝงไปด้วยปรัชญาของท้องถิ่น ที่เน้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีทางอิสลามที่สำคัญของชุมชนที่ยึดถือกันมาเป็นเวลานาน

 

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น