โมเดลสหกรณ์ครูโคราชจับมือธนาคารออมสินจัดโครงการโคราชโมเดลเงินกู้ภัยสามัญช่วยปัญหาหนี้สินครู

โมเดลสหกรณ์ครูโคราชจับมือธนาคารออมสินจัดโครงการโคราชโมเดลเงินกู้ภัยสามัญช่วยปัญหาหนี้สินครูแบบเอื้ออาทรธนาคารออมสินหนุนเงินกว่า 2360 ล้านบาทให้สหกรณ์ครูแก้ปัญหาหนี้สิ้นครู.

วันที่ 21 เมษายน 2562 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์และประธานกรรมการธนาคารออมสินพร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จักสาน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาและนายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ร่วมทำพิธีลงนามmouและร่วมเปิดกันเปิดโครงการ”เงินกู้สามัญ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบเอื้ออาทร(korat Model)”ที่อาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ชั้น 2 เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นของสมาชิกสหกรณ์ฯที่มีกับธนาคารออมสิน ให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น มีสมาชิกสหกรณ์ครูเข้าร่วมโครงกมารนี้ จำนวน 10000 คน วงเงินที่สนับสนุนโครงการนี้จำนวนเงินประมาณ 9000 ล้านบาท


นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์และประธานกรรมการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ซึ่งวันนี้ทางธนาคารออมสินได้เดินทางมาร่วมทำสัญญากับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาเนื่องจากปัญหาที่ผ่านมาหนี้สินครูถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มาก ดังนั้นทางธนาคารออมสินเองได้ก็ได้มอบเงินจำนวนนึงเป็นกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเอื้ออาทรของสหกรณ์ออมทรัพย์นครราชสีมาจำกัด ซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์ครูเข้าร่วมโครงการจำนวน 1 หมื่นคนในวงเงินสนับสนุนโครงการนี้จำนวน 9000 ล้านบาท โดยวงเงินที่ธนาคารออมสินมอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาเป็นเงินจำนวน 2360 ล้านบาทเพื่อให้สหกรณ์ไปดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาของสมาชิกกับธนาคารออมสินนอกจากนั้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพที่ดีขึ้น


ด้านนายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในเงินส่วนนี้กับธนาคารออมสินข้าราชการครูสามารถดำรงชีวิตได้ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทางสหกรณ์ออมทรัยพ์ครูนครราชสีมาและทางธนาคารออมสินยังมีแนวทางส่งเสริมให้ข้าราชการครูบุคลาการทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มีศักยภาพในปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพหากไม่ต้องเป็นหนี้สถาบันการเงินต่างๆหลายสถาบันอีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สถาบันการเงินต่างๆที่สำคัญที่สุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและเป็นที่มั่นคงให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมากว่า 2 หมื่น ซึ่งครูที่เข้าโครงการ 1 หมื่นธนาคารออมสินเป็นผู้คัดเลือกมาเพื่อส่งให้กับทางสหกรณ์ครูโคราชเพื่อพิจารณาเพื่อที่จะให้เข้าโครงการโคราชโมเดลอัตตราในวงเงินกู้จำนวน 1 หมื่นรายอัตตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่าอัตตราที่อื่นที่ไปกู้มา.

นันทวัฒน์. อุ้มพิมาย. นครราชสีมา. ภาพ/ข่าว

แสดงความคิดเห็น