รมว.คมนาคม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างทางลอดสี่แยกดงอู่ผึ้ง-สี่แยกวนารมย์ งบประมาณ 798 ล้านบาท

อุบลราชธานี – นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (ทางแยกดงอู่ผึ้ง) พร้อมทางคู่ขนาน และทางแยกวนารมย์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ใช้งบประมาณ 798 ล้านบาท


วันที่ 20 เมษายน ที่บริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้ง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (ทางแยกดงอู่ผึ้ง) พร้อมทางคู่ขนาน และทางแยกวนารมย์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยและรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  เนื่องจากที่ผ่านมาทางแยกทั้งสองแห่งมีปริมาณรถสะสมเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังเป็นการรองรับการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

โดยการก่อสร้างทางแยกทั้งสองแห่งเป็นแบบทางลอดและทางยกระดับพร้อมสร้างทางคู่ขนาน ซึ่งจะเริ่มลงมือก่อสร้างในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้างนาน 3 ปี (1,080 วัน) หรือเร็วกว่านั้นหากการดำเนินการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคในบริเวณรอบโครงการแล้วเสร็จโดยเร็ว ใช้งบประมาณ 798 ล้านบาท โดยมี บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง และมีสำนักงานก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง

/////////////////////

วิชิต(วัชรพล)/อุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น