กาชาดมุกดาหาร มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในตำบลดงเย็น

มุกดาหาร เหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนได้รับความเสียหายตำบลดงเย็น จำนวน 3 หมู่บ้าน 85 หลังคาเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น


วันที่ 18 เมษายน 2562 นางปกิตตา มูลสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ไปมอบให้กับราษฎรบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร ที่ได้รับความเดือดร้อน จากพายุฤดูร้อนพัดพาหลังคาเรือน ได้รับความเสียหายรวมจำนวน 85 หลัง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดอนสวรรค์ หลังเกิดเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมา โดยลักษณะเป็นพายุหมุนหอบหลังคาเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหลังคาสังกะสีปลิวไปกับลม ห่างจากตัวบ้านไปหลายสิบเมตร โชคดีไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ก่อนที่อำเภอเมืองมุกดาหาร และเทศบาลตำบลดงเย็น จะได้ให้การช่วยเหลือ ตามระเบียบของทางราชการต่อไป


นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร มีบ้านเรือนราษฎร ได้รับความเสียหายจากวาตภัยพายุฤดูร้อน จำนวน 5 ตำบล บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน โดยเฉพาะพื้นที่ ตำบลดงเย็นได้รับความเสียหาย 3 หมู่บ้าน 85 หลังคาเรือน ซึ่งหลังเกิดเหตุ ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สำรวจความเสียหายทุกหลังคาเรือน หากได้รับความเสียหายทั้งหลังจะได้รับการช่วยเหลือหลังละ 33,000 บาท


โดยในวันนี้ได้ร่วมกับ นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงเย็น ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงเย็น และสมาชิกจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ จะออกให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมบ้านเรือน ให้กับราษฎรที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดต่อไป..

*************************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น