แถลงข่าวเดิน วิ่ง ปั่นเข้าค่าย Walk Run Bike for Life 2019 จัดหาทุนสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ 17 เมษายน 2562 ที่สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดทหารบกสุรินทร์  พ.อ.สงคราม โชคชัย ผอ.โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน น.ส.ธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุรินทร์ พร้อมกับ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย  ชมรมวิ่งและชมรมจักรยาน จ.สุรินทร์ นั่งโต๊ะแถลงข่าวกิจกรรมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงานเดิน วิ่ง ปั่นเข้าค่าย Walk Run Bike for Life 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลไม่มีการแข่งขัน

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนชาวสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงเห็นความสำคัญของสุขภาพ ให้ความสำคัญกับการออกกาลังกายเดินวิ่งปั่นและนอกจากได้ออกกาลังกายแล้ว ทุกคนที่มาร่วมงานยังได้ร่วมทำบุญเพื่อการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วย สนับสนุนทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สาหรับรถพยาบาลและผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ตั้งอยู่บนถนนสุรินทร์-ปราสาท ซึ่งเป็นถนนสายหลักของการคมนาคม จึงพบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆที่มีการจราจรหนาแน่น คับคั่ง มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหมู่สูง รถพยาบาลและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จึงมีความสำคัญอย่างมาก การจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังมุ่งเน้นให้ประชาชนชาวสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงได้ใช้ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในจังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการ ปั่น Slowlifeใส่ใจสิ่งแวดล้อม กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระแสหลัก เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะต่อการปั่นจักรยานท่องเที่ยวที่โดดเด่น เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน และเกิดการรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดสุรินทร์  รวมทั้งจะมีการจัดให้มีรางวัลพิเศษ ดังนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีอายุน้อยที่สุด ,ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีอายุมากที่สุด,ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีน้าหนักมากที่สุด , ผู้ร่วมกิจกรรมที่เดินทางมาไกลที่สุด, ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสมาชิกในทีมมากที่สุดและรางวัลแฟนซีขวัญใจกรรมการ ซึ่งได้ใช้แนวทาง Safe-Fair-Fun มาใช้ในการวางแผนดำเนินงาน

  ขอเชิญชวนนักปั่นจักรยาน เดินทางมาร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น และเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ไหว้พระขอพรสิ่งศักสิทธิ์  ในจังหวัดสุรินทร์พร้อมกับรับประทานอาหารท้องถิ่นที่น่าสนใจในวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ปล่อยตัวสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง   จ.สุรินทร์ ระยะทางเดิน Fun Run  3.5 กม.ระยะทางวิ่ง Mini Marathon 10.5 กม. ระยะทางปั่นจักรยาน 30 กม. ในเส้นทางจะผ่านแหล่งท่องเที่ยวอาทิ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ชุมชน ตลาดน้ำสุรินทร์ และหลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดป่าโยธาประสิทธิ์

///////////////////////////////

เขมชาติ  ชุณหกิจขจร/รมิตา  สิงหเสรี

แสดงความคิดเห็น