จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับส่วนราชการ เร่งซ่อมแซมบ้านหลังเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่ม จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 17 เมษายน 2562 ที่บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วย ทหารกองกำลังรักษาความสงบ จ.ศรีสะเกษ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ต.รังแร้ง ร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนราษฏรที่ประสบเหตุวาตภัย พายุฤดูร้อนพัดถล่ม ทำให้หลังคาบ้านเรือน ยุ้งฉาง คอกสัตว์ พังเสียหาย ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก

นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า อ.อุทุมพรพิสัย ได้เกิดวาตภัยเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ราษฏรได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน 40 ครัวเรือน ซึ่ง อ.อุทุมพรพิสัย ได้ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบ จ.ศรีสะเกษ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัย และได้มอบสิ่งของพร้อมถุงยังชีพให้กับราษฏรผู้ประสบวาตภัยแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

แสดงความคิดเห็น