เปิดแล้วงานสมโภช แห่พระลุยไฟ ศาลเจ้าแม่มาผ่อ (แบหอ) อ.รามัน จ.ยะลา

วันที่ 16 เมษายน 2562 นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโภช แห่พระลุยไฟ ศาลเจ้าแม่มาผ่อ (แบหอ) ประจำปี 2562 ณ ศาลเจ้าแม่มาผ่อ (แบหอ) หมู่ที่ 1 บ้านแบหอ ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา โดยมี พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร  รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา , นายจรัญ จันทรปาน  นายอำเภอรามัน , หัวหน้าส่วนราชการ, กรรมการศาลเจ้าแม่มาผ่อแบหอ, ประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดและพิธีไหว้บวงสรวงเชิญองค์พระต่างๆ โดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 เมษายน 2562 กิจกรรมภายในงานมีการแห่พระบริเวณชุมชนบ้านแบหอ และอำเภอเมืองจังหวัดยะลา พิธีแห่พระลุยไฟ ณ บริเวณศาลเจ้าแม่มาผ่อแบหอ การประทับร่างทรงองค์พระ การแสดงอภินิหารผ่านร่างทรง การแสดงหนังตะลุงและมโนราห์

นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดงานสมโภช – แห่พระลุยไฟ ศาลเจ้าแม่มาผ่อแบหอ ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ จากคณะกรรมการศาลเจ้าแม่มาผ่อแบหอ ประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธา ชุมชนชาวแบหอ และพี่น้องลูกหลานชุมชนแบหอที่ย้ายออกไปตั้งถิ่นฐานยังพื้นที่อื่นๆ  โดยจะพร้อมใจกันกลับมาช่วยงานเป็นประจำทุกปี และเสมือนเป็นการพบปะสังสรรค์ชุมชนแบหอประจำปี อันเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ความรัก และความสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ซึ่งอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกัน ถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแบหอ ที่อยู่กันอย่างหลากหลาย และเชื่อว่าจะอยู่ร่วมกันอย่าสันติสุขตลอดไป

////////////////////////

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น