กาฬสินธุ์ทำบุญเสริมสิริมงคลส่งท้ายสงกรานต์คึกคัก

บรรยากาศการทำบุญและเล่นน้ำสงกรานต์ที่ จ.กาฬสินธุ์คึกคัก   ประชาชนนำบุตรหลานทำบุญขอความเป็นสิริมงคลกับรักษาการเจ้าคณะภาค 8 และเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ (ธ.) เนืองแน่น ขณะที่ชมรมผู้ปกครองและคณะศิษย์เก่า โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ อ.ห้วยเม็ก จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา หางบประมาณพัฒนาโรงเรียน แสดงความกตัญญูต่อสถาบันการศึกษา พร้อมจัดขบวนสรงน้ำพระรอบหมู่บ้านเล่นสาดน้ำอย่างสนุกสนาน

วันที่ 15 เมษายน 2562 ที่ศาลา 80 ปีวัดประชานิยม ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี รักษาการเจ้าคณะภาค 8 และเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีทำบุญเสริมสิริมงคล แสดงความกตัญญูถวายบูรพาจารย์ในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ประชาชน ถวายปัจจัยไทยทาน เครื่องสังฆทาน และร่วมบริจาคสมทบสร้างเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์

 

นายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์กล่าวว่า การทำบุญในเทศกาลปีใหม่ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทยพุทธ ซึ่งมีความเชื่อว่าจะได้กุศลสูง เกิดความสิริมงคลต่อชีวิตตนเองและครอบครัว และการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ถวายแด่บูรพาจารย์ เป็นการแสดงความกตัญญู  และทำให้หน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต์ ที่ประชาชนได้เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน จะได้มากันทำบุญอย่างพร้อมหน้าพ่อแม่ บุตรหลาน  นอกจากนี้ยังได้ร่วมบริจาคสมทบสร้างเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอีกด้วย

ขณะที่โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายพิบูรณ์ คำแหงพล ประธานอุปถัมภ์โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ นายพูนพิพัฒน์ เรือนแสน ตัวแทนชมรมผู้ปกครอง ได้ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา จัดงานบุญผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา พร้อมจัดขบวนแห่ สรงน้ำพระ เล่นน้ำสงกรานต์ อย่างสนุกสนาน

 นายพูนพิพัฒน์ เรือนแสน กล่าวว่า โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้าน ก่อตั้งในปี 2478 ปี ซึ่งปีนี้ครบรอบ 84 ปี ถือเป็นสถานศึกษาที่บ่มเพาะ ให้ความรู้เด็กนักเรียน เยาวชน จนประสบความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน นำความรู้ไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติหลายต่อหลายคน ซึ่งปัจจุบันงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนไม่เพียงพอ ทั้งสื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงอาคารสถานที่  สนามเด็กเล่น รวมทั้งเงินสวัสดิการค่าจ้างครูอัตราจ้าง

“ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ที่ลูกหลาน ศิษย์เก่าโรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์หลายรุ่น ที่ไปประกอบอาชีพ และทำงานต่างจังหวัด ได้กลับมาเยี่ยมบ้าน จึงได้ร่วมใจกันจัดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา ให้กับโรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ โดยร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา  จากนั้นจัดขบวนแห่สงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางกลับที่ทำงานด้วยความปลอดภัย และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณี ซึ่งได้สร้างความชุ่มฉ่ำ อิ่มบุญ อิ่มใจ และภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมงานทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา แสดงความกตัญญูต่อสถาบันการศึกษา และสำนึกรักษ์บ้านเกิด ก่อนแยกย้ายเดินทางกลับที่ทำงานด้วยความปลอดภัย” นายพูนพิพัฒน์กล่าว

ทั้งนี้โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในเขตชนบทที่ยากจน ยังขาดงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาอีกหลายด้าน ทางคณะกรรมการสถานศึกษา ชาวบ้านคำมันปลาทุกครัวเรือน รวมไปถึงศิษย์เก่าทุกรุ่น มีมติเห็นสมควรจัดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และจ้างบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เด็กนักเรียนก้าวทันต่อโลกในยุค 4.0

////////////////////////

ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น