เที่ยววิธีพุทธสรงน้ำขอพรหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์

วัดเวฬุวัน  ร่วมกับ ทต.นิคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์  ท่องเที่ยววิถีพุทธ  ร่วมตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้ง และสรงน้ำขอพรหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์

ที่วัดเวฬุวัน  ต.นิคม  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  ว่าที่ร้อยโทอุทิศ  คงรอด  นายอำเภอสหัสขันธ์  นายนิวัน  นาพรม  นายก ทต.นิคม  นางอรวิภา  แก้วยิ่ง  ปลัด ทต.นิคม  และชาวบ้านในต.นิคมและพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 1,000 คน ร่วมตักบาตรรอบพระพุทธเจดีย์ศรีสัตตราช  หรือเจดีย์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์  เนื่องในวันเทศกาลสรงกรานต์  โดยมีพระครู ดร.สิทธิวราคม  เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดเวฬุวันนำคณะพระภิษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาต

จากนั้นพระครู ดร.สิทธิวราคม เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธ) ได้นำชาวบ้านทำพิธีขอขมาพระรัตนตรัย  ขอขมาหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ และคณะผู้สูงอายุ  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ก่อนเป็นประธานในพิธีสรงน้ำขอพรหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติมายาวนานกว่า 20  ปี  ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาอย่างยิ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง  รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสำคัญเพราะเป็นพุทธสถานที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพรตลอดทั้งปี

นายนิวัน  นาพรม  นายก ทต.นิคม  กล่าวว่า  ต.นิคม ถือเป็นด่าแรกทีจะเดินทางมายังอ.สหัสขันธ์ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและหลากหลาย  เฉพาะที่ต.นิคม บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์เริ่มคึกคักมาตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 62 สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง  เริ่มที่สวนไดโนเสาร์  ที่มีไดโนเสาร์ปูนปั้นมากถึง 59 ตัว บนเนื้อที่ 20 กว่าไร่  มีจุดบริการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าที่ระลึก และชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี  บ้านศรีสมบูรณ์ นอกจากนี้ที่วัดเวฬุวัน  ซึ่งป็นอีกแห่งหนึ่งมีความสำคัญอย่างมากโดยชาวบ้านและวัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมาโดยตลอด  ทั้งกิจกรรมก่อก่อสร้าง  กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  รวมถึงประเพณีสรงน้ำขอพรหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์  ซึ่งถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของการท่องเที่ยววิถีพุทธ โดยมุ่งเน้นการรักษาขนบประเพณีและจารีตอันดีงามของเทศกาลสงกรานต์

/////////////////////////////

นายณัฐพงษ์  ประชากูล/ภาพข่าว จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น