หมู่บ้านสีคง ยะลา จัดพิธีวันครอบครัวรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แบบเรียบง่าย  เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง

วันที่ 14 เมษายน 2562 ที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์ บ้านสีคง หมู่ที่ 7 ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา ซึ่งเป็นหมู่บ้านไทยพุทธ 100 เปอร์เซ็นต์ นายบุญนิตย์ สองแก้ว ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้จัดกิจกรรมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันครอบครัวและวันสงกรานต์ประจำปี 2562  โดยพระสัญญา  มหาบุญโย เจ้าสำนักสงฆ์ บ้านสีคง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  โดยมีชาวบ้าน ผู้สูงอายุ คณะกรรมการหมู่บ้าน มาร่วมเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของ จนท.อส.และตำรวจ นปพ.สภ.ลำใหม่ อย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาร่วมทำบุญ

นายบุญนิตย์  สองแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า การจัดงานทำบุญวันครอบครอบครัวหรืองานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พระพุทธรูปประจำหมู่บ้านและเจ้าสำนักสงฆ์ ได้ปฏิบัติทำกันมากว่า 20 ปี แล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ บุตรหลาน ญาติพี่น้อง ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อย เพื่อแสดงถึงความเคารพนบน้อมต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ  และขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไปด้วย

นางสาวอังคณิตา กฐินะเสถียร ขาวบ้านสีคง ที่เดินทางไปปักหลังทำมาหากิน ใน จ.ภูเก็ต กล่าวว่า  ตนเองเป็นลูกหลานชาวบ้านสีคง ได้เดินทางไปทำมาหากินในจังหวัดภูเก็ตมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว  เมื่อถึงเทศกาลวันสงกรานต์ ตนจะเดินทางกลับมาร่วมกิจกรรมวันครอบครัว ที่ทางหมู่บ้านได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับบ้านสีคง นั้น จะมีรุ่นบุตรหลาน ออกไปประกอบอาชีพในต่างพื้นที่เป็นจำนวนมาก  แต่เมื่อถึงวันสงกรานต์ จะประมาณวันที่ 12 จะเริ่มเดินทางกลับมาบ้านและจะเดินทางไปทำงานต่อในวันที่ 14 – 15  เมษายน

ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต และประเพณีนี้ยังทรงคุณค่ามาจนทุกวันนี้

พิธีกรรมในการดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ล้านนา มี 3 กรณี คือ

กรณีแรก ดำหัวตนเอง คือทำพิธีเสกน้ำส้มป่อยด้วยคำที่เป็นศิริมงคล เช่น “สัพพทุกขา สัพพภยา สัพพโรคาวินาสันตุ” แล้วใช้น้ำส้มป่อยลูบศีรษะ

กรณีที่สอง ดำหัวผู้น้อย เช่น ภรรยา บุตร หลาน อันเป็น พิธีกรรมต่อเนื่องจากกรณีแรก คือ ใช้น้ำส้มป่อยลูกศีรษะภรรยา บุตร หลาน หลังจากดำหัวตนเอง หรือการที่ตนเองรับน้ำส้มป่อย (ในกรณีที่สาม) มาลูบศีรษะตนเองเสร็จแล้วสลัดใส่ศีรษะ หรือลูบศีรษะผู้ที่มาดำหัวตนเอง

กรณีที่สาม ดำหัวผู้ใหญ่ เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์ พระเถระ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น กรณีนี้อาจไปดำหัวด้วยตนเอง บางครั้งอาจพาญาติพี่น้องไปเป็นกลุ่ม หรือไปเป็นคณะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพนับถือของชุมชน

การดำหัวในกรณีที่สามนี้ ถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่ง ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สามารถจรรโลงความสันติสุขให้กับสังคม ได้เป็นอย่างดี การดำหัวผู้ใหญ่ด้วยตนเองอาจจะไม่มีพิธีรีตองมากนัก แต่การดำหัวผู้ใหญ่ที่ต้องไปเป็นหมู่คณะ ย่อมมีกิจกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น

 

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น