เทศบาลตำบลเทพวงศา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี จัดแข่งขันกีฬาตกปลา 2 ฝั่งโขง

อุบลราชธานี -เทศบาลตำบลเทพวงศา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี จัดแข่งขันกีฬาตกปลา ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านบุ่งซวย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องไทย-ลาว 2 ฝั่งโขง โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 21 ทีม.เรือ 21 ลำ ทั้งพี่น้องไทย-ลาว


เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 12 เมษายน 2562  นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตกปลา ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพวงศา ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และพี่น้องฝั่งซ้าย สปป.ลาว ได้ร่วมกันจัดแข่งขันกีฬาตกปลาประจำปี 2562 ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านบุ่งซวย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันกีฬาตกปลา การกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ,ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องไทย-ลาว 2 ฝั่งโขงพร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและได้เปิดโอกาสให้ประชาชน จากสปป.ลาว เดินทางมาร่วมงานและเข้าแข่งขันซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างพี่น้องไทย-ลาว (สปป.ลาว)

นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา กล่าวว่า เนื่องจากบ้านบุ่งซวยเป็นหมู่บ้านที่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านบุ่งซวย ทุกฤดูกาลและยึดเป็นอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวมาโดยตลอด เทศบาลตำบลเทพวงศาได้จัดสรรงบประมาณมาให้จำนวนหนึ่ง เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาตกปลาขึ้นในการจัดการแข่งขันกีฬาตกปลา ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่สุจริตและใช้เป็นอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวมาตั้งแต่บรรพบุรุษสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

///////////////////////

วิชิต(วัชรพล)/อุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น