รถตู้โดยสารยะลา ถูกตรวจเข้มก่อนออกเดินทาง ขนส่งสร้างความมั่นใจความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2562 ที่บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดยะลา ตลาดเมืองใหม่ เทศบาลนครยะลา นางสาววิไลวรรณ เจริญวงศ์ เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส นำเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการขนส่ง ไปตั้งหน่วยตรวจสอบการเดินทางเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ โดยจัดกำลัง ให้มีการตรวจสอบความพร้อมของรถตู้โดยสารทุกคัน ประกอบด้วย ตรวจสภาพเข็มขัดนิรภัย ถังดับเพลิงประจำรถ สภาพยางรถ ส่วนคนขับต้องไม่มีสารเสพติดและแอลกอฮอลในลมหายใจ ต้องมีค่าเป็นศูนย์ มีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตามขนาดและชนิดรถ สุขภาพร่างกายไม่มีโรคที่ทำให้เกิดอันตรายได้ ส่วนรถโดยสารขาดใหญ่ ต้องตรวจสภาพการปิดเปิดของประตูทางขึ้นลง สภาพของมาตรวัดต่างๆ ระบบไฟ ยาง กระจกและหน้าต่าง ระบบ จีพีเอส พร้อมใช้งานหรือไม่ ที่นั่งมีเข็มขัดนิรภัย ที่นั่งมีความแข็งแรงมั่นคง อุปกรณ์ควบประจำรถ อาทิ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก มีครบตามจำนวนที่กำหนด ตำแหน่งติดตั้งไว้ เป็นต้น

นางสาววิไลวรรณ เจริญวงศ์ เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส กล่าวว่า ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ได้กำหนดมาตรการเพื่อลดอุบัติทางถนนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี โดยแบ่งช่วงการปฏิบัติออกเป็น 3 ช่วง คือ ก่อนเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มีนาคม ช่วงที่2 ก่อนเทศกาล คือตั้งแต่ วันที่ 4 – 10 เมษายน และช่วงเทศกาลตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน โดยจะเน้นการตรวจสแกนหาความผิดปกติของพนักงานขับรถ เพื่อให้คนขับรถพร้อมที่จะทำหน้านำผู้โดยสารไปสู่เป้าหมายอย่างปลอดภัย และตรวจสภาพของรถ ให้มีความพร้อมทุกระบบ และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ที่ถูกต้อง มั่นคงแข็งแรง ตามที่กรมการขนส่งกำหนด

////////////////////////////////

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น