ขนส่งยะลา ตรวจสอบเข้มรถบรรทุก รับความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ด่านตรวจความมั่นคง ถนนสาย 418 บ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมืองยะลา  นายอดุลย์  หะยีสะ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา  นำ ผู้ตรวจการขนส่ง ออกตั้งด่าน ร่วมกับ ร.ต.ปัญญาวิชญ์ เพียงใจวงศ์ หัวหน้าด่านตรวจคลองทรายใน เพื่อตรวจสอบการใช้รถ รถโดยสารประจำทางและรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ที่วิ่งบนถนนสายหลัก ที่มีความผิด พรบ.การขนส่งทางบก และเอื้อต่อการให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จนทำให้ตัวเองและผู้อื่นได้รับอันตราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมาถึง โดยได้มีการตรวจสอบ คนขับรถ มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด มีสารเสพติดหรือไม่ สถานภาพของรถมีความมั่นคง แข็งแรงหรือไม่ มีระบบ จีพีเอส สามารถตรวจสอบสถานที่ของรถ ใช้การได้หรือไม่ มีอุปกรณ์สำหรับป้องเหตุไฟไหม้ อาทิ มีค้อนประจำรถ และถังดับเพลิง หรือไม่ นอกจากนี้ในช่วงของ 7 วันอันตราย ได้ขอความร่วมมือรถบรรทุกใหญ่ หลีกเลี่ยงการใช้รถบนถนนสายหลักที่มี ยานพาหนะวิ่งเป็นจำนวนมาก

ซึ่งการตรวจสอบ ได้มีการเปรียบเทียบปรับ ความผิดตาม พรบ.การขนส่งทางบก จำนวน หลายราย โดยส่วนใหญ่ จะเป็นความผิดในเรื่องของความไม่พร้อมของรถ อาทิ แตรเสียงใช้การไม่ได้ ติดฟิล์มดำเกินกว่ากำหนด เป็นต้น

นายอดุลย์  หะยีสะ นักวิชาการขนส่งชำนาญ       สำหรับวันนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลานำกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการ มาตรวจสอบรถบรรทุกที่มีการดัดแปลงตัวถังผิดตามระเบียบกฎหมาย โดยวันนี้ตั้งด่านจุดตรวจคลองทรายในสาย 418 บูรณาการกับฝ่ายความมั่นคง เป็นการตรวจความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์ซึ่งนอกจากรถบรรทุกแล้ว รถโดยสารก็จะมีการตรวจทุกคันตามมารตการเข้มข้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยะลาทุกวันในช่วงนี้ตามมาตรา 777 ของกรมการขนส่งทางบก ช่วงนี้อยู่ช่วงที่ 2 กับช่วงเทศกาลเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน –  วันที่ 17 เมษายน 2562  โดยมาตรฐานการตรวจจะตรวจทุกอย่าง โดยเฉพาะระบบเซฟตี้ ระบบความปลอดภัย ระบบเบรค ระบบไฟ โดยหลักๆจับรถที่มีการดัดแปลง ในเรื่องอื่นก็ดูเช่นเรื่องภาษี หลักๆคือความปลอดภัย การเดินทางช่วงหยุดยาวสงกรานต์อยากให้สัญจรบนท้องถนน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลาปราศจากอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุศูนย์เปอร์เซ็นต์  ปัจจัย 4 อย่างคือ คน รถ ถนน สิ่งแวดล้อม หลักๆคือคน 80 เปอร์เซ็นต์ พยายามดูว่าเวลาขับรถโดยสาร รถบรรทุก จะต้องมีความพร้อม คือสภาพร่างกายพร้อมที่จะขับขี่รถ การตรวจสารแอลกอฮอล์ต้องศูนย์มิลิกรัมเปอร์เซ็นต์  ตรวจความปลอดภัย ตรวจความมั่นคงจะตรวจทุกปี ตามแผนตรวจการปกติ มาเน้นย้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนต้องสัญจร เดินทางปริมาณเยอะ   การดำเนินตามกฎหมายเป็นไปตามระเบียบการขนส่งทางบก การใช้รถใช้ถนนต้องตระหนักให้ความสำคัญ ระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะว่าประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุเยอะมาก ทำอย่างไรผู้ใช้รถใช้ถนนมีส่วนช่วยให้มีอุบัติเหตุลดลง สามารถที่จะเซฟชีวิตให้มากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญๆ

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น