เมาแล้วขับแจ้งจับรับ 500 บาท มาตรการลดอุบัติเหตุสงกรานต์

อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น วางมาตรการเชิงรุกจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันยาเสพติดและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 พร้อมจัดหนักคนเมาแล้วขับกับมาตรการ “แจ้งจับรับ 500 บาท”

ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันเปิดกิจกรรมปล่อยแถวชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันยาเสพติด และลดอุบัติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยการตั้งด่านชุมชน จำนวน 110 ด่าน ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ ซึ่งจะทำหน้าที่แบบบูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอำเภอบ้านไผ่ได้มอบสมุดบันทึกการอยู่เวรให้กับแต่ละชุมชน เพื่อใช้บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกู้ชีพแก่หน่วยกู้ชีพตำบล กรมธรรม์ละ 200,000 บาท จำนวน 116 กรมธรรม์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า อำเภอบ้านไผ่ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สองรองจากอำเภอพล ที่อยู่ในเส้นทางที่ประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อเฉลิมฉลองกับญาติพี่น้อง การจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านของอำเภอบ้านไผ่นับเป็นการทำงานแบบเชิงรุกในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งนอกจากการบังใช้กฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามแล้ว การใช้ผู้นำชุมชนที่เป็นคนในพื้นที่ในการบอกกล่าวและสอดส่องคนในชุมชนของตนเองไม่ให้ดื่ม จะเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ต้นทางทางได้

ด้านนายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ กล่าวว่า นอกจากการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนมิตรภาพ ช่วงอำเภอบ้านไผ่ซึ่งถนนสายหลักที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์แล้ว ถนนภายในชุมชนก็มีความสำคัญ เพราะในช่วงเทศกาลลูกหลานที่ทำงานที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ จะเดินทางกลับมาบ้านเกิดของตนเอง และจะมีการพบปะสังสรรค์กัน ดังนั้นทางอำเภอจึงมีคว่ามห่วงใยไม่อยากให้มีอุบัติเหตุและความสูญเสียเกิดขึ้น จึงได้มีการตั้งด่านชุมชนขึ้นมา พร้อมกับวางมาตรการเมาแล้วขับแจ้งจับรับ 500 บาท เพื่อป้องกันผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้ขับขี่รถบนถนน ซึ่งผู้นำชุมชนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะทำงานตามขั้นตอน คือ การห้าม แต่หากห้ามแล้วไม่ฟัง จะดำเนินการในขั้นที่ 2 คือ การถ่ายภาพวีดีโอในระหว่างที่คนที่เมาสุราแล้วขับรถบนถนน จากนั้นจะส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งจะทำหน้าที่เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปตรวจจับและวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ เพื่อเปรียบเทียบปรับและดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยผู้ที่แจ้งเหตุจะได้ค่าแจ้งเหตุ 300 บาท และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ 200 บาท ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ความสูญเสียไม่ให้เกิดขึ้น จึงขอให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากดื่มหรือเมาก็ขอให้นอนพัก เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

////////////////////ข่าว/ภาพ กัมพล ดวงชิน

แสดงความคิดเห็น