สุรินทร์เตรียมจัดยิ่งใหญ่ สงกรานต์ช้าง เทศกาลสงกรานต์หนึ่งเดียวที่โครงการคชอาณาจักร

สุรินทร์-เตรียมจัดยิ่งใหญ่ สงกรานต์ช้าง เทศกาลสงกรานต์ หนึ่งเดียวที่โครงการคชอาณาจักร หมู่บ้านช้างอลังกาช้างนับร้อยเชือกเดินขบวนเล่นสาดน้ำสงกรานต์ กับวันไหลสงกรานต์ช้าง 14 เมษายน นี้  การท่องเที่ยวหนุนเป็นเอกลักสุรินทร์เมืองช้าง

วันที่ 11 เมษายน 2562  ที่อนุสาวรีย์พระครูปะกำช้าง โครงการคชอาณาจักร องค์การสวนสัตว์ ในพระราชูปถัมภ์  บ้านภูดิน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ นายภาสกร อรสูญ  ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร องค์การสวนสัตว์ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นาง ธมนวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาสุรินทร์ ส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดแถลงข่าวการจัดงาน สงกรานต์ช้าง ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นการจัดขึ้นครั้งแรก  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวของประเทศที่มีการจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการสะท้องให้เห็นและเป็นเอกลักษณ์ขงจังหวัดสุรินทร์ ที่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดของประเทศ โดยกำหนจัดงานที่ใช้ชื่อว่า งานสงกรานต์ช้าง ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการคชอาณาจักร องค์การสวนสัตว์ในพระราชูปถัมภ์  ซึ่งเป็นโครงการในพระเสาวนีย์ในสมเด็จพระบรมราชินีนาท ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้จัดตั้งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน ให้กับมาอยู่ถิ่นบ้านเกิด ปัจจุบันมีช้างเข้าร่วมโครงการกว่า 170 เชือก

การจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ แน่นอน เมื่อเป็นเมืองช้าง ต้องยิ่งใหญ่ให้สมกับเมืองช้าง มีการนำช้างเข้าร่วมแถลงข่าวกว่า 50 เชือก ทั้งช้างงานสวยและช้างแสนรู้  ในช่วงแรกของการแถลงข่าวต้องเจอกับพายุฤดูร้อนที่มีทั้งลมแลฝนกระหน่ำลงมาแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค จากนั่งแถลงต้องจัดสถานที่ใหม่ยืนแถลงข่าว แต่ด้วยมืออาชีพของผู้จัดแถลงข่าวก็เป็นไปได้ความเรียบร้อยและยิ่งใหญ่ ก่นจะนำรถดับเพลิงมาฉีดพ่นน้ำคลายร้อนให้ช้าง บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

โดยงานสงกรานต์ช้าง กำหนดจัดขึ้นในวนที่ 13 และ 14 เมษายน นี้  โครงการคชอาณาจักร องค์การสวนสัตว์ในพระราชูประถัมภ์ บ้านภูดิน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ถือว่าเป็นปีแรกที่จัดยิ่งใหญ่ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของสุรินทร์ ซึ่งนอกจากจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับช้าง ไม่ว่าจะเป็น บวชนาคช้าง ตักบาตรบนหลังช้าง งานแสดงช้างสุรินทร์ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีปรากฏงานสงกรานต์ช้าง ปีนี้ทางโครงการคชอาณาจักร องค์การสนสัตว์ ในพระราชูปถัมภ์ จึงได้เห็นความสำตัญที่จะต้องมีการจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการสะท้ออนเอกลักษณืกับทรัพยากรที่มีอยู่ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสถึงประเพณีที่ดีงามทั้งคนและช้างที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชุนคนเลี้ยงช้างชาวสุรินทร์ ในวันที่ 13 เมษายน 2562 จะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้า ทั้งการเซ่นไหว้พระครูปะกำ การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับช้าง ชาวช้างและหมอช้างที่ล่วงลับ และในช่างบ่าย จะเป็นบ่ายจะเป็นการอันเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิ่งประจำตำบลลงนั่งหลังช้างและนำช้างนับร้อยเชือกแห่ไปตามหมู่บ้านต่างเข้าสู่อนุสาวรีย์พระครูประกำ ภายในโครงการคชอาณาจักร องค์การสวนสัตว์ ในพระราชูประถัมภ์ ประชาชนจะได้ร่วมกับสรงน้ำที่มีช้างนำขบวนตลอดเส้นทาง

และในวันที่ 14 เมษายน 2562 ถือเป็นไฮไลท์ของงาน  ถือเป็นปีแรกที่จัดขึ้น เป็นวันไหลสงกรานต์ช้าง ตื่นตาตื่นใจกับขบวนช้างกว่า 100 เชือก รวมตัวกันเดินจาก อบต. กระโพ เล่นน้ำสงกรานต์กับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านมุ่งสู่โครงการคชอาณาจักร องค์การสวนสัตว์ ในพระราชูปถัมภ์ ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร  นักท่องเที่ยว ชาวบ้านตามเส้นทางจะได้สัมผัสกับช้างและการเล่นน้ำกับช้างที่ถือว่ามากที่สุดในประเทศ ซึ่งปีนี้จัดยิ่งใหญ่ นักท่องเที่ยวาสามารถร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กับช้างได้ในวันที่ 13 – 14 เมษายน นี้ โครงการคชอาณาจักร องค์การสวนสวสัวต์ ในพระราชูปถัมภ์ บ้านภูดิน ได้ ซึ่งนอกจากจะร่วมสนุกกับสงกรานต์ช้างแล้ว การบริการอื่นทั้งโฮมสเตย์ ก็พร้อมรับนักท่องเที่ยว

///////////////////////////////////

เขมชาติ ชุณหกิจขจร/รมิตา  สิงหเสรี

แสดงความคิดเห็น