ยโสธรเทศบาลตำบลตาดทองรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

          เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ร่วมกันสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562

          ที่บริเวณลานคอนกรีตด้านหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายพิบูล  ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตาดทอง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการลูกจ้างของเทศบาลตำบลตาดทองและประชาชนชาวตำบลตาดทอง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งเทศบาลตำบลตาดทองได้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานประเพณีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุให้ประชาชนในตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยที่เคยยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความรักความสามัคคีของคนในชุมชนตำบลตาดทอง อีกทั้งได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้นอีกด้วย โดยมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้ง 13 หมู่บ้านในตำบลตาดทอง รวมทั้งสิ้นกว่า1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ยังได้นำผู้สูงอายุได้ร่วมกันรำวงย้อนยุคเพื่อเป็นการออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปอีกด้วย พร้อมกับได้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผ้าถุงคนละ 1 ผืน ขณะเดียวกันทางเทศบาลตำบลตาดทองยังได้นำสายฉีดน้ำดับเพลิงต่อน้ำจากรถดับเพลิงเข้าไปฉีดพ่นภายในบริเวณจัดงานเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เล่นน้ำอย่างชุ่มฉ่ำกันอีกด้วยโดยเฉพาะเด็กๆเป็นที่ถูกอกถูกใจออกไปวิ่งเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน

                                                           00000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี  รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น