หนองคายทำพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

ผู้ว่าราชาการจังหวัดหนองคาย นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวหนองคาย ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก อย่างสมพระเกียรติ

            วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่บริเวณภายในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  นายรณชัย  จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆาราส นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดหนองคาย ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เชิญใบพลู7ใบ ถวาย พระกิตติสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ธรรมยุต ประธานสงฆ์ เจิมใบพลู จากนั้นประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ จากนั้นพระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาคร บรรจุน้ำอภิเษกลงในคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นได้ทำพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ก่อนจะเชิญไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 เมษายนนี้.

……………………..

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น