บุรีรัมย์ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ “สระสิงโต” ภายในวัดกลางพระอารามหลวง เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


เมื่อเวลา 11.52 น. (6 เม.ย.62) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือที่เรียกว่า “สระสิงห์โต” ภายในวัดกลาง (พระอารามหลวง) โดยพิธีเริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อ่านโองการบวงสรวง และอ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ จากนั้นได้อัญเชิญขันสาครและที่ตักน้ำไปยังแหล่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำพิธีตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 19 ตัก ก่อนจะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านพิธีพลีกรรมตักน้ำเรียบร้อยแล้ว ขึ้นขบวนรถยนต์อัญเชิญน้ำไปยังพระอุโบสถ วัดกลางพระอารามหลวง อย่างพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติ


โดยน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านการทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ ก็จะนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 17.10-22.00 น. และประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.ตามกำหนดการต่อไป


สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น