เหตุยิงเจ้าหน้าที่ในมัสยิดเป็นเรื่องที่โหดเหี้ยมมาก

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา/6 เม.ย.6

ก่อเหตุยิง จนท.ในมัสยิด   ไม่ใช่ กรณีแรกของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในขณะอดีตรองประธานคณะกรรมการอิสลามยะลา ชี้ว่า การก่อเหตุในมัสยิด เป็นการก่อเหตุที่มีจิตเหี้ยมโหดมาก

   สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา จนถึงปี 2561 มีการสูญเสียและบาดเจ็บของ จนท.รัฐ ประชาชนผู้บริสุทธิ์ เป็นจำนวน 20,331 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 6,871 ราย และบาดเจ็บ 13,460 ราย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  20,029 เหตุการณ์ จำนวนนี้ เกิดจากการลอบวางระเบิด การซุ่มยิง การประกบยิง ในขณะปฏิบัติหน้าที่และการก่อเหตุร้ายกับประชาชนโดยทั่วไป

   การประกบยิงในระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิดของ จนท.รัฐ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ก็เป็นยุทธวิธีหนึ่ง ที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจะนิยมก่อเหตุร้ายเพื่อมุ่งร้ายต่อชีวิต ทำให้มีการสูญเสียบุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคง ทั้ง ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมาก โดยปรากฏเหตุการณ์ในลักษณะต่างๆ เพื่อเอาชีวิต จนท.รัฐและประชาชนผู้ช่วยเหลือรัฐ ด้วยการยิง ในขณะประกอบศาสนากิจในมัสยิดและระหว่างการเดินทางไปมัสยิด โดยยกตัวอย่างเป็นบางส่วนที่เกิดขึ้น

  เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2552 คนร้ายกกราดยิงข้าในมัสยิดเจาะไอร้อง ตาย 11ราย เจ็บ 13 ราย วันที่ 30 ม.ค.53 ระเบิด จนท.ทหาร ขณะคุ้มกันเพื่อนทำละหมาดในมัสยิด ที่บ้านปานัน อ.มายอเสียชีวิต 1 นาย เจ็บอีก 3 นาย  วันที่ 16 ก.ย.54 ประกบยิง อส.และ ตำรวจ ในมัสยิด ต.บุดี อ.เมืองยะลา ทำให้ตำรวจ เสียชีวิต 1 นาย อส.1 นาย วันที่ 17 มิ.ย.56 ประกบยิง ด.ต.อับดุลการิม  ปะตะลูตร.สภ.จะกว๊ะ อ.รามัน ที่มัสยิดบ้านไม้แก่น ต.เนินงาม อ.รามัน วันที่ 25 ส.ค.60 ประกบยิง ด.ต.อิสรานันท์  แวเด็ง ตร.ท่องเที่ยว ขณะกลับจากละหมาดที่มัสยิด ในวันศุกร์ ในพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และล่าสุด วันที่ 5 เม.ย.62 ประกบยิง ร.ต.ท.อดุลย์ รักษ์ปราช และ ร.ต.ต.แวรอมมือลี แวฮามะ สอง ตำรวจ ตชด. ฉก.ตชด.44 เสียชีวิตคาที่ในมัสยิดบ้านมายอ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา

  นี่คือบางกรณีที่ได้ยกตัวอย่างมา ยังมีอีกหลายกรณีที่เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าว กับ จนท.รัฐ ทั้งตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้

   นายนิมุ  มะกาเจ อดีตรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา กล่าวถึงความสำคัญของมัสยิดในบทบัญญัติทางศาสนาอิสลามว่า มัสยิดนั้น เป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญอยู่ 8 ประการหลักๆ  คือเป็นสถานที่กราบ เคารพพระเจ้า ศูนย์การรวบรวมการประชุม ปรึกษา หารือวิถีมุสลิม สถานที่รวมจิตใจ ในหนทางที่ดี ของมุสลิม สถานที่สอนศาสนา ให้ความรู้ รับความรู้แก่ทุกเพศทุกวัย ทุกระดับ สอนตาดีกา แก่ลูกหลาน วัยเด็ก ศูนย์รวมเผยแพร่ศาสนา รวมกลุ่มวัยสำคัญ ประจำสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ วันสำคัญของศาสนาอิสลามีอยู่ 3 วัน คือวันรายอ 2 วันและวันศุกร์ประจำสัปดาห์อีก 1 วัน เป็นสถานที่นั่งเอี๊ยะตีกะ นั่งสมาธิรำลึกถึงอัลลอฮ ได้ตลอดทั้งปี ดังนั้น มัสยิด จะเป็นสถานที่ทีทุกคนเข้าไปทำศาสนกิจได้ทุกระดับ และยังไม่มีการแบ่งแยกตำแหน่งหน้าที่ ทุกคนที่เข้าไปจะไม่ติดยึดกับตำแหน่งหน้าที่ใด ๆไม่มียศ บรรดาศักดิ์ มีแต่เป็นบ่าวของอัลลอฮ เท่านั้น

  นายนิมุ  ยังกล่าวอีกว่า การก่อเหตุร้ายในมัสยิด เป็นการก่อเหตุของมีจิตเหี้ยวโหดมากๆ

แสดงความคิดเห็น