ใส่บาตรทำบุญวันจักรี ถวายราชลำรึก

ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในวันจักรี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ โดยมีพระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้สืบสันตติวงศ์ ต่อเนื่องกันมาในราชวงศ์เดียวกัน จนถึงปัจจุบัน มี 10 รัชกาล รวมระยะเวลากว่า  237 ปี

วันที่ 6 เมษายน 2562 ที่ สวนสาธารณะเกาะห้วยน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ, นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานพุทธสมาคม, นางวาสิตา น้อยพรม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว นายสุรพล ตั้งคณสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พี่น้องประชาชนเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ พนักงาน จากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ องค์กรเครือข่ายชาวพุทธในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลือง มาร่วมประกอบพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ด้วยการอ่านคำราชสดุดีเนื่องในวันจักรี แห่งบรมปฐมพระมหากษัตริย์ไทย ในพระราชวงศ์จักรี ที่ได้มีพระมหากษัตริย์ดูแลไพร่ฟ้าประชาชนชาวไทยหน้าชื่นตาบาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อยู่กันอย่างมีความสุข แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นใครในโลก

กิจกรรมเริ่มด้วยการที่ประธานนำอ่านคำกล่าวราชสดุดี พระราชวงศ์จักรี ประกอบพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ แห่งบรมปฐมพระมหากษัตริย์ไทย ในพระราชวงศ์จักรี ถวายพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช น้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยสืบพระสันติวงศ์เรื่อยมาจนปัจจุบัน อย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ รับศีล รับพร กล่าวคำถวายข้าวปลาอาหาร เครื่องไทยธรรม พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ก่อนที่จะเดินทางออกไปตรงสะพานข้ามลำห้วยน้ำคำ ตรงเกาะกลางน้ำ ต่อแถวยาวเหยียดไปยังหอคอยสูงของเกาะ ร่วมกันทำบุญใส่บาตร ถวายข้าวสาร อาหารแห้ง

วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ หรือ พระรามาธิบดีที่1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็น พระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบการต่อตั้ง ราชวงศ์จักรี จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่ประชาชนชาวไทย ได้ให้ความระลึกถึง กว่าจะมาเป็นสยามได้ในวันนี้ อีกครั้งยังเป็นการเริ่มก่อสร้าง พระนครแห่งใหม่ ในนาม กรุงเทพมหานครบรมรัตนโกสินทร์ ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ ถัดจากกรุงธนบุรี ซึ่งเมื่อครั้งกรุงธนบุรี เป็นราชธานีนั้น มีอาญาบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้เป็นเป็นเมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเปลี่ยนนามใหม่ จาก กรุงเทพมหานครบรมรัตนโกสินทร์ เป็น กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ โดยพระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์ นี้ ได้สืบสันตติวงศ์ ต่อเนื่องกันมาในราชวงศ์เดียวกัน จนถึงปัจจุบัน มี 10 รัชกาล รวมระยะเวลากว่า  237 ปี

แสดงความคิดเห็น