สสจ.รณรงค์ทำความสะอาดส้วม บขส. มาตรฐานปลอดภัยรับสงกรานต์

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจล้างส้วมภายในบริเวณสถานีขนส่งขอนแก่น เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาดตามมาตรฐานและปลอดภัย พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่น แห่งที่ 3 อำเภอเมืองขอนแก่น นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันวันสงกรานต์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ขอนแก่น “เที่ยวสงกรานต์สุขใจ ส้วมสะอาด น่าใช้ ปลอดภัย ปลอดโรค” ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจิตอาสาจากหลายตำบล จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง และพร้อมให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงโอกาสนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นยังได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่หน่วยงานและผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งที่ยินดีร่วมกันรณรงค์ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 หลังจากนั้นได้นำผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดส้วมภายในอาคารขนส่งผู้โดยสารและสาธิตการใช้ส้วมอย่างถูกวิธี


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ส้วมสาธารณะเป็นอีกหนึ่งความประทับใจเมื่อใช้บริการ ดังนั้น กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ประกาศนโยบายส้วมสาธารณะ และจัดทำแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทยขึ้นตั้งแต่ปี 2548 เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน โดยกำหนดให้วันที่ 1 – 7 เมษายนของทุกปีเป็นวันรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ทั่วประเทศ

////////////////////ข่าว/ภาพ กัมพล ดวงชิน

แสดงความคิดเห็น