สุรินทร์ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 5 เมษายน 2562 จังหวัดสุรินทร์ได้จัดให้มีการซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ สระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชกากรจังหวัดสุรินทร์นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมซ้อมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดย ในการซ้อมได้มีประกอบพิธีเสมือนจริงตามขั้นตอนต่างๆ เริ่มตั้งแต่ การถวายเครื่องราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10, การประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงบูชาเทพยาดา    เทพาอารักษ์ที่ดูแลปกปักรักษาสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ การประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ใส่ลงในขันสาคร,  การจัดขบวนการจัดขบวนเชิญขันสาครน้ำศักดิ์สิทธิ์และที่ตักน้ำ

ทั้งนี้ เพื่อจะนำน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกที่พระอุโบสถวัดบูรพราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งการประกอบพิธีซ้อมเสมือนจริงในครั้งนี้    ซึ่งการประกอบพิธีซ้อมเสมือนจริงในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 เม.ย. 2562 และการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันจันทร์ที่ 8 เม.ย. 2562 และการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันอังคารที่ 9 เม.ย. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 

เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์

แสดงความคิดเห็น