ยโสธรรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

          สาธารณสุขจังหวัดยโสธร รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับได้นำ อสม.ระดมค้นหาและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อตัดวงจรขยายพันธุ์

          ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายแพทย์ธนุตม์  ก้วยเจริญพาณิชก์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมกับปล่อยขบวนรณรงค์และนำ อสม.ออกสำรวจค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคก่อนจะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงของการระบาดโรคไข้เลือดออก พร้อมกันนี้ยังได้มีการระดมฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดและตัดวงจรขยายพันธุ์ของยุงลายอีกด้วย เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคให้เข้มข้น

                        นายแพทย์ธนุตม์  ก้วยเจริญพาณิชก์ กล่าวว่า ด้านมาตรการควบคุมโรคเมื่อพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดยโสธรจะใช้มาตรการ 3-3-1 ในการควบคุมโรค คือ หลังจากโรงพยาบาลพบผู้ป่วยให้รายงานโรคกับทีมควบคุมโรคของพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง และให้ทีมควบคุมโรคกำชับให้ อสม.ลงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่บ้านของผู้ป่วยและชุมชนผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง แล้วทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว หรือ SRRT ลงพื้นที่ควบคุมโรคโดยการพ่นสารเคมีภายใน 1 วัน เพื่อจำกัดวงแพร่ระบาดได้รวดเร็วขึ้น หลังจากนั้นอีก วันให้พ่นซ้ำ พร้อมกำจัดลูกน้ำยุงลายให้เป็น ด้วย และดำเนินการสำรวจและทำลายลูกน้ำอย่างต่อเนื่องใน 14-21-28 วันถัดไป โดยให้ค่าความชุกลูกน้ำไม่เกินร้อยละ 5 ของหลังคาเรือน

                          รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ยังฝากเตือนถึงประชาชนว่าหากป่วยเป็นไข้สูง กินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลด หน้าแดง ปวดศีรษะมาก หากอาการไข้ไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน อย่านิ่งนอนใจ ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรับการตรวจรักษา ห้ามซื้อยามารับประทานเองเพราะอาจมีส่วนผสมของสารที่ทำให้เลือดออกมากขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตและขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เสี่ยงทุกสัปดาห์ ได้แก่ ครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน วัด สถานพยาบาล สวนสาธารณะ เป็นต้น และดูแลบ้านเรือนของตนเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อไม่ไห้เป็นแหล่งหลบซ่อนของยุงลาย เก็บขยะ เก็บน้ำที่เป็นภาชนะต่างๆที่อาจมีน้ำขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำได้ขอให้ทำทุกๆ 7 วัน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

                                                           0000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี    รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น