กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 เมืองอ่างทองเกมส์ 2019

อ่างทอง  กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 เมืองอ่างทองเกมส์ 2019 ประจำปี 2562   ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลทุกแห่งในทุกระดับ มีกิจกรรมร่วมกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

วันที่ 5 เมษายน 2562 นายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 เมืองอ่างทองเกมส์ 2019 ประจำปี 2562 ที่บริเวณสนามโรงเรียน เทศบาล3วัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง   เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและสมบูรณ์  ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลทุกแห่งในทุกระดับมีกิจกรรมร่วมกัน    โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการส่งเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในเรื่องของการออกกำลังกาย  และการมีส่วนร่วมของทุกคน

นายธวัช  ศรีสว่าง รองนายเทศมนตรีเมืองอ่างทองกล่าวว่า  กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลทุกแห่งในทุกระดับ   ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย   เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงส่งผลให้ไปถึงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็นประเภท กีฬาสากลมี 4 ประเภท คือ ฟุตบอลชาย 7คน  วอลเลย์บอลประเภททีม ชาย-หญิง  เซปัคตะกร้อ และเปตอง ชาย-หญิง  ส่วนกีฬาพื้นบ้านมี 3 ประเภท คือ วิ่งผลัดวิบากซุปเปอร์แมน  วิ่งผลัดกระสอบคู่  และโยนบอลลงตะกร้าด้านมีสีสันในขบวนพาเหลด  ที่ทุกเทศบาลได้จัดมาอย่างเต็มที่มีความสวยงาม ความหมาย และความสนุกสนานกันต่อไป

/////////////////////

ตระกูลศักดิ์  วรเรียน ข่าว

แสดงความคิดเห็น