วิทยาลัยชุมชนยะลา ประสบผลสำเร็จ ผสมเทียม ไก่เบตง สร้างศูนย์แหล่งเรียนรู้ ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

 วิทยาลัยชุมชนยะลา ประสบผลสำเร็จ ผสมเทียม ไก่เบตง สร้างศูนย์แหล่งเรียนรู้ ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป และยังทดลองผสมเทียมข้ามสายพันธุ์ เพื่อพัฒนาในเรื่องรสชาติและได้ไข่ดก

ไก่เบตง เป็นไก่พันธุ์เนื้อพื้นเมืองที่นำพันธุ์มาจากประเทศจีนที่เรียกว่าไก่กวางไส ซึ่งเป็นไก่ที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่พันธุ์แลนซาน ไก่เบตงถือว่า  เป็นสัญลักษณ์ใต้สุดแดนสยาม หลายท่านคงรู้จักไก่เบตงในเรื่องของรสชาติ ความอร่อย จุดเด่นของไก่สายพันธุ์นี้คือ เนื้อนุ่ม หนังกรอบ ไม่มีมันผสม กินแล้วอาจทำให้ลืมไก่เนื้อสายพันธุ์อื่นได้ และนอกจากความอร่อยแล้ว ไก่เบตงยังติดอันดับไก่เนื้อที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศไทย คิดราคาแบบปรุงสำเร็จแล้ว ตกตัวละ 1,200 บาท แต่อย่าเพิ่งตกใจกับราคา ขอบอกเลยว่าไก่เบตง คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน เพราะกว่าจะเป็นเนื้อไก่ที่อร่อยขนาดนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงเขาต้องใช้เวลาเลี้ยงถึง 6 – 8 เดือน เทียบกับไก่ทั่วไปแล้วใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานกว่ากันถึงเท่าตัว จึงไม่แปลกที่ไก่เบตงจะมีรสชาติอร่อย และกำลังเป็นของหายากในขณะนี้

จากที่ไก่เบตง มีความโดดเด่น ในเรื่องของความอร่อยและมีราคาที่แพงกว่าไก่พันธุ์อื่น และยังมีความต้องการของผู้บริโภคที่นับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ นั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการขยายพันธุ์ เพื่อตอบสนองให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ ได้ศึกษาวิจัยการผสมเทียม ขึ้น เพื่อผลิตลูกไก่ในปริมาณมากได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและไม่กลายสายพันธุ์ จึงได้ตั้งฟาร์มตัวอย่าง เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ พื้นที่ 5 ไร่ บ้านกำปงบูเกะ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา โดยมีนายวรัญญู แก้วทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้ให้วิทยาทาน แก่นักศึกษาในเวลาเรียน และเปิดอบรมแก่เกษตรกร ที่สนใจในการเพาะพันธุ์ไก่สายพันธุ์เบตง ทั้งการเลี้ยงเพื่อรับประทานและเพื่อการจำหน่าย ในหลักสูตรระยะสั้น ที่วิทยาลัยชุมชนกำหนด

นายวรัญญู แก้วทอง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อปีงบประมาณ 2561 ทางวิทยาลัยชุมชนได้รับงบประมาณจากโครงการพระราชดำริ จังหวัดยะลา จำนวนหนึ่ง เพื่อมาพัฒนาไก่เบตง ขึ้นมา สาเหตุที่ต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์ไก่เบตง เนื่องจาก ไก่เบตง เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะของจังหวัดยะลา  ที่มีราคาค่อนข้างสูง มีความต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก โดยราคาขายไก่สด กิโลกรัมละ 200 บาทขึ้นไป  ในขณะที่ผู้บริหารของวิทยาลัยชุมชนยะลา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ที่ต้องการให้ความรู้ต่อยอดและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างมูลค่าของรายได้เพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น สาขาเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้ศึกษาเรียนรู้การผสมเทียมขึ้นมา เพื่อที่จะขยายพันธุ์ ไก่เบตง ให้มีพื้นที่การเลี้ยงที่กว้างขวางกับ นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ในพื้นที่จังหวัดยะลา

นายวรัญญู แก้วทอง ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้ ทางฟาร์ม ได้ดำเนินการผสมเทียม และนำไข่ที่ได้ มาฟักออกมาเป็นลูกไก่ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ไก่ที่ผสมเทียม จะไม่กลายสายพันธุ์ รสชาติของเนื้อไก่ เหมือนกับไก่ที่เลี้ยงในพื้นที่อำเภอเบตง ทุกอย่าง แต่ยังทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนกว่าอำเภอเบตง และยังทนต่อการติดโรคต่างๆ ได้ดีอีกด้วย  นอกจากนี้ ทางฟาร์ม ได้มีการทดลองผสมเทียมข้ามสายพันธุ์ นำเชื้อของไก่เบตง มาฉีดผสมเทียมกับไก่พันธุ์ไข่ เพื่อทดลองว่า ลูกพันธุ์ที่ออกมา จะมีไข่ดก แบบต้นตำหรับไก่ไข่ และมีเนื้อรสชาติอร่อย เหมือนไก่เบตง หรือไม่ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเลี้ยงดูลูกไก่ ที่ผสมพันธุ์แล้ว  คาดว่า อีก 5-6 เดือน คงจะได้รู้ว่าผลที่ออกมา ได้ตามที่ได้คาดหวังหรือไม่

ลักษณะเด่นของไก่เบตง  มีขนสีเหลือทอง ,หงอนจักร, แข้งและหนังสีเหลือง ตัวเมียมีขนน้อยมาก  ตัวผู้หนัก 2.5 – 4 กก ตัวเมียหนัก 2 -3 กก    ตัวเล็กๆจะไม่มีขน จนอายุประมาณ 5-6 เดือน จะออกขนอ่อนสีเหลืองทอง ตัวผู้จะมีขนมากว่าตัวเมีย อายุการให้เนื้อ ประมาณ 8-12 เดือน  เลี้ยงปล่อย ชอบกินหญ้าและแมลง ชอบอากาศร้อนชื้น   ไก่เบตงเนื้อเหนียวนุ่ม นิยมทำเป็นไก่สับ ไก่นึ่ง ไก่ต้มเครื่องยาจีน ข้าวมันไก่ ข้าวหน้าไก่ ฯลฯ

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น