งานไหมอาเซี่ยนระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ASEAN Silk Festival 2019 ครั้งที่ 1

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า  ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองสุรินทร์ น.ส.ธมนวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการเดินแบบการกุศล และเปิดงานระดมทุนในเทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน: ASEAN Silk Festival 2019ครั้งที่ 1 ดำเนินจัดโดยมูลนิธิพัฒนาอีสาน (NET Foundation) หรือศูนย์เน็ท ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนาชุมชนชนบท หลังจากพิธีเปิดงานเป็นการเดินแบบผ้าไหมสุรินทร์ จากนายแบบ นางแบบตัวแทนส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีจิตศรัทธา เอ พศิน เรืองวุฒิ ศิลปินดารา

โดยการจัดการเดินแบบการกุศลและงานระดมทุนในเทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน: ASEAN Silk Festival 2019 ครั้งที่ 1 เพื่อที่จะนำเงินที่ได้หลังหักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนในโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุในชนบทที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ เจ็บป่วย หรือถูกทอดทิ้ง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นผู้อนุรักษ์การเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมในท้องถิ่น โดยงานมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2562  ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิการออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีเมืองสุรินทร์โดยเฉพาะผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดและจากประเทศเพื่อนบ้าน การแสดงของศิลปินการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชมงานร้านจำหน่ายผ้าไหมหลากหลายรูปแบบ การจำหน่ายอาหารท้องถิ่น ทั้งตัวแทนชุมชนผู้ประกอบการสินค้าOTOP อีกด้วย…./

 

เขมชาติ   ชุณหกิจขจร/รมิตา  สิงหเสรี

แสดงความคิดเห็น