คืบหน้ากว่า 90% เตรียมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งประดับตกแต่งสะพานและจุดประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณสะดือกุดน้ำกิน  ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมพิธีครั้งประวัติศาสตร์

วันที่ 30 มีนาคม 2562  ที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์  เข้าติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานและจุดทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์  บริเวณสะดือกุดน้ำกินที่มีความลึกกว่า 5 เมตร   ซึ่งสะพานเชื่อและบริเวณประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทางกองช่างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว  และรหว่างนี้อยู่ในขึ้นตอนประดับตกแต่ง  โดยได้ระดมเจ้าหน้าที่นำอุบะดอกรักประดับบริเวณสะพานเชื่อมความยาวกว่า 60 เมตร และรอบจุดประกอบพิธีซึ่งอยู่กลางกุดน้ำกิน

นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้กำหนดซักซ้อมแสมือนจริงในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเพทยวรางกูร  วันที่ 4 เม.ย.  2562  และจะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับจังหวัดอื่น ๆ ในวันที่ 6 เม.ย. 2562   โดยบริเวณสะดือกุดน้ำกิน  มีความลึกกว่า 5 เมตร  เป็นจุดศูนย์กลางของกุดน้ำกินโดยมอบหมายให้ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการประดับตกแต่งสถานที่และก่อสร้างสะพานยื่นจากฝั่งของสวนสาธารณะกุดน้ำกินไปยังจุดใจกลาง หรือสะดือกุดน้ำกินที่มีความลึก 5 เมตร ระยะทางสะพานกว่า 60 เมตร  และจุดประประกอบพิธีที่มีขนาด 4×4 เมตร   ในภาพรวมการเตรียมงานพร้อมแล้วกว่า 90%  เหลือเพียงการตกแต่งและประดับประดาเพื่อให้มีความสวยงาม  ซึ่งชาวกาฬสินธุ์ทุกคนได้ร่วมลงแรง และใจให้งานนี้สมบูรณ์ที่สุดด้วยความจงรักภักดีและด้วยหัวใจ

นายไกรสร  กล่าวอีกว่า  คุณภาพน้ำในกุดน้ำกิน  ทุกภาคส่วนได้เข้ามาดูแลควบคุมคุณภาพน้ำ  โดยที่ผ่านมามีการรายงานผลคุณภาพน้ำแบบวันต่อวันน้ำมีคุณภาพดี  ทั้งนี้พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นพิธีสำคัญในพระราชพิธีราชาภิเษก  โดยน้ำที่ได้จะถูกนำไปไว้ที่พระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง  โดยวันที่ 8  เม.ย. 62  จะประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์  วันที่ 9 เม.ย. 62 ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภช  ซึ่งอยากเชิญชวนประชาชนทั้งประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในงานนี้ ซึ่งมีการจัดเตรียมสถานที่  มีจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกประชาชนตลอดทั้งพิธี  ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 2562 ซึ่งเป็นวันพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่บริเวณสวนสาธารณะกุดนำกิน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   และวันที่ 8-9 เม.ย. 62  ที่วัดกลางพระอารามหลวง

สำหรับกุดน้ำกิน มีพื้นที่ 26 ไร่ เป็นพื้นดินที่มีลักษณะเป็นเกาะกลางน้ำ 6 ไร่  พื้นน้ำ 20 ไร่ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากกุดน้ำกินเพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์  เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีสำคัญมาแล้ว 3 ครั้ง ประกอบด้วย  พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม  2554

 

////////////////////////////////////////

นายยุทธนา  เกียรติดำเนินงาม / ภาพข่าว จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น