การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้

การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ขนอดีตนักฟุตซอล ทีมชาติไทย ลงเปิดคลินิกฟุตซอลให้เยาวชน เพื่อพัฒนาทักษะสู่ฟุตซอลอาชีพ

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. ที่อาคารพระเสวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา ดร.ก้องศักดิ์  ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4ประจำปี 2562  ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้น โดยจังหวัดยะลา รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่  29 – 31 มีนาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้เยางชน ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อใช้กิจการกีฬา ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับกลุ่มเยาวชน ประชาชนให้เป็นคน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อพัฒนานักกีฬา ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทักษะการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชนในพื้นที่ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ เพื่อใช้กิจกรรมกีฬาในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ได้และสร้างความสามัคคีในกลุ่มเยาวชนไทยพุทธ มุสลิม  การแข่งขันในครั้งนี้ มีเยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  จำนวน 600 คน  นอกจากนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมกีฬาสาธิต และเปิดอบรมคลินิกกีฬา 3 ชนิด และ 1 กีฬาสาธิต ประกอบด้วย  กีฬาฟุตซอล กีฬามวยไทย กีฬามวยสากลสมัครเล่น และกีฬาจานร่อน (กีฬาสาธิต) โดยมีนายเศรษฐกรชัย ชื่นตา อดีตนักกีฬาฟุตซอล ทีมชาติไทย พร้อมคณะเป็นผู้ฝึกสอน  พร้อมกันนี้ได้มีการมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดยะลาอีกด้วย

นายเศรษฐกรชัย ชื่นตา อดีตนักกีฬาฟุตซอล ทีมชาติไทย  เปิดเผยว่า การเปิดอบรมคลิกฟุตซอล ในครั้งนี้ เพื่อต้องการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาพื้นฐานให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการพัฒนาตัวเองในอนาคตได้ดีมากขึ้น และสามารถพัฒนาไปสู่การแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน จะมีผู้ใหญ่ หรือแมวมอง ลงมาดูเพื่อคัดเลือกตัวไปเล่นในสังกัดหรือระดับต่างๆ ไปสู่การเป็นตัวแทนของประเทศไทยในอนาคตได้อีกด้วย ดังนั้น ที่ลงมาสอนในครั้งนี้ต้องการให้เยาวชนมีทักษะ มีความสามารถ มีพื้นฐานทางด้านกีฬาฟุตซอล และต้องการให้กีฬาฟุตซอลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการเล่นที่แพร่หลายมากขึ้นต่อไป

 

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น