บึงกาฬออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดบึงกาฬ ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในท้องที่ทุรกันดาร ตรวจรักษาโรค ให้สิทธิ์ประชาชนได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ อย่างทั่วถึง

วันที่ 28 มีนาคม 2562  ที่โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.บึงกาฬ ในฐานะประธานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดบึงกาฬ นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมกับโรงพยาบาลปากคาด ออกให้บริการด้านสาธารณสุข ให้สิทธิ์ประชาชนได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบริการทันตกรรม และการบริการทางการแพทย์แผนไทย ในท้องที่ทุรกันดาร

ทั้งนี้ชุมชนบ้านสมสนุก และหมู่บ้านใกล้เคียง เมื่อเจ็บป่วยจะเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมสนุก และโรงพยาบาลปากคาด ซึ่งมีระยะทางที่ไกลกว่า 30 กิโลเมตร ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปตรวจรักษาโรค ซึ่งในวันนี้หน่วยแพทย์ออกมาให้บริการตรวจรักษาโรคในเบื้องต้น ทั้งตรวจวัดเบาหวาน ความดันโลหิต และบริการทันตกรรม เช่น ถอนฟัน ขุดหินปูน เป็นต้น จากการตรวจสุขภาพในวันนี้พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ป่วยเป็นโรค ไข้หวัด โรคฟันผุ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะอาหาร ดังนั้นจึงให้ความรู้ พร้อมกับคำแนะนำในเรื่องการดูแลสุขภาพ ในเบื้องต้น เช่น การพักผ่อนที่เพียงพอ  ออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำให้เพียงพอ รักษาความสะอาด ผ่อนคลาย การทำสมาธิ ช่วยลดความเครียดทำให้ร่างกายไม่ป่วยง่าย ..

แสดงความคิดเห็น