ชมรมอู่ซ่อมรถยนต์จัดกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี

ชมรมอู่ซ่อมรถยนต์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนและร่วมกันส่งเสริมให้ชุมชนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถขายสินค้าที่มีอยู่ภายในชุมชน เพื่อเป็นกรสร้างรายได้ นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้เกิดความเข้มแข็งและทุกคนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านโนนสูง หมู่ที่ 7  ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว “ชมรมอู่ซ่อมรถยนต์ จังหวัดกาฬสินธุ์”ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมพาคณะนักท่องเทียว “ชมรมอู่ซ่อมรถยนต์ จังหวัดกาฬสินธุ์” เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลคุ้มเก่า ทั้ง อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ อ่างกักเก็บน้ำลำพะยังตอนบน ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 ทรงสร้างไว้ให้กับชาวอำเภอเขาวง โดยหลายคนยังไม่เคยได้ไปสัมผัส ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวหลายคนที่ได้มาเยี่ยมชม

จากนั้นได้มีการไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของนายวีระศักดิ์ อารมณ์สะวะ และเดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มสานกระติบข้าว ผ้าทอมือของพี่น้องในชุมชนบ้านโนนสูงหมู่ที่7 และจุดสุดท้ายที่สร้างความประทับใจให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยววัดวังคำ ที่ใครมาอำเภอเขาวงแล้วไม่ได้ไปเที่ยวที่วัดวังคำถือว่ามาไม่ถึงอำเภอเขาวง ซึ่งภายในวัดมีสิมหลังใหม่ ที่คล้ายกับวัดเชียงทอง ในเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง

โดยพระครูสังวรสมาธิวัตร (จรัญ ขันติปาโล) เจ้าอาวาสวัด และเป็นผู้ก่อตั้ง ออกแบบสิมหลังใหม่ด้วย บอกว่า วัดนี้สร้างมาตั้งแต่ปี 2539 จากกุฏิเล็กๆ ศาลาหลังเล็กๆ ก็ต่อเติม ขยับขยายมาเรื่อยจนปัจจุบันมีเนื้อที่ราว 8 ไร่ รวมถึงก่อสร้างสิมใหม่ ซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากวัดเชียงทอง แห่งนครหลวงพระบาง นับตั้งแต่ที่ได้ไปเห็นครั้งแรก ก็ใช้วิธีจดจำแล้วนำมาบอกกล่าว ให้ช่างทำออกมา ส่วนที่เลือกสร้างตามแบบศิลปะล้านช้าง  หากเทียบชื่อวัด “วังคำ” กับ “เชียงทอง” ความหมายนั้นก็แทบจะเหมือนกัน ส่วนตัวสิมก็คล้ายคลึงกัน จนบางคนก็ออกปากว่าเป็นรูปจำลองของวัดเชียงทองก็ไม่ผิดนัก หากในรายละเอียดนั้น แตกต่างกันออกไป โดยที่ด้านหน้าสิมวัดวังคำ มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 โดยได้รับพระราชทานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ช่วงกลางสันหลังคาทำเป็นฉัตร 5 ชั้น 9 ยอด บันไดทางขึ้นด้านหน้าวัดวังคำมีสิงห์สีทอง 2 ตัวประดับอยู่ ส่วนด้านหลังสิม ทำเป็นต้นโพธิ์ธรรมประดับกระจกสี รวมทั้งสิมวัดวังคำ ห้ามผู้หญิงเข้าไปด้านในและที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือ พระประธานในสิมหลังใหม่มี 2 องค์ซ้อนกันอยู่ ซึ่งเจ้าอาวาสบอกว่า นำมาจากความเชื่อโบราณ เป็นปางสะดุ้งมาร กับปางสะดุ้งมารกลับ
นอกจากสิมหลังใหม่ ที่ได้รับการกล่าวขานถึงความสวยงาม โดยเฉพาะในยามต้องแสงอาทิตย์ยามเย็น ประกายทองที่เป็นลวดลายต่างๆซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมาก

อย่างไรก็ตามในช่วงเย็นชาวบ้านก็ได้มีการบายศรีสู่ขวัญให้กับนักท่องเที่ยวด้วยพร้อมกับมีการจัดแสดงการฟ้อนผู้ไทยให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมกันนับได้ว่าเป็นOTOPนวัตวิถีที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนและร่วมกันส่งเสริมให้ชุมชนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถขายสินค้าที่มีอยู่ภายในชุมชน เพื่อเป็นกรสร้างรายได้ นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้เกิดความเข้มแข็งและทุกคนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี

แสดงความคิดเห็น