จิตอาสามุกดาหาร ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีมงคลใต้สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก

มุกดาหาร- จิตอาสามุกดาหารเราทําความดีด้วยหัวใจ ร่วมจัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดศรีมงคลใต้สถานที่ประกอบพิธีทําน้ำอภิเษก เพื่อให้การจัดทําน้ำอภิเษกในพิธีการ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศ


วันพุธที่ 28 มีนาคม 2562 ที่บริเวณหน้าพระวิหารวัดศรีมงคลใต้ อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้นำเหล่าจิตอาสาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมในการจัดกิจกรรม การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง ซึ่งเป็นสถานที่จังหวัดมุกดาหารกำหนดให้เป็นสถานที่ใช้ในการประกอบพิธี ทําน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 9 เมษายน 2562
และเพื่อให้การจัดทําน้ำอภิเษกในพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศ ทางจังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ขึ้นโดยเป็นการทําความสะอาดบริเวณวัดและอาคารสถานที่ การตัดแต่งต้นไม้ การล้างทําความสะอาดห้องน้ำ และการจัดเก็บขยะมูลฝอย ทั่วไปบริเวณรอบรั้ววัด เพื่อให้บริเวณวัดศรีมงคลใต้ มีความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม


สำหรับ วัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงในตัวเมืองมุกดาหาร ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระเจ้าองค์หลวงพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสร้างขึ้นก่อนตั้งเมืองมุกดาหาร พระเจ้าองค์หลวงเป็นพระประธานปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 2 เมตร 20 เซนติเมตร ความสูงจากฐาน 3 เมตร วัสดุก่ออิฐถือปูนศิลปะล้านช้าง นับเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดมุกดาหารและในขณะนี้ข้างในและนอกโบสถ์ได้ทาสีใหม่ทั้งหลัง และได้ตกแต่งติดลายไทยที่ผนังและเสาของโบสถ์


วัดศรีมงคลใต้ เป็น วิหารขนาดใหญ่ ก่ออิฐถือปูนตั้งอยู่บนฐานนี้ไม่สูงนัก หลังคาเป็นหลังคาจั่วลดชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2313 ภายในวิหารประดิษฐานพระเจ้าองค์หลวง หันหน้าลงสู่แม่น้ำโขง ด้านหน้าจั่วของวิหารตกแต่งด้วยลาย ปูนปั้นสลักลายต่างๆ ที่เสาและผนังด้านข้างมีคันทวยไม้แกะสลักเป็นลายดอกไม้สวยงามมาก มีบันไดทางขึ้นวิหาร 3 ทางคือด้านหน้า 1 ทางเป็นประตูสำคัญบ้านประตูเป็นไม้แกะสลัก เหนือประตูเป็นรูปสัตว์ในเทพนิยาย ข้างบันไดหน้าวิหารมีรูปราสีห์ สิงห์ ยักษ์ ส่วนหน้าต่างเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมมีเฉพาะที่ผนังด้านข้างเท่านั้น…


******************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น