ภาคประชาสังคมใต้ มองการจัดตั้งรัฐบาล ในขณะที่ ชาวยะลา อยากได้รัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยมากกว่า

นายอาซิส  ตาเดอิน ที่ปรึกษาสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยและกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ มองถึงการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ว่า  การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้น่าจะมีปัญหาพอสมควร เพราะว่าเสียงกำกึ่งกันระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการ แต่ว่าฝ่ายรัฐบาลได้เปรียบเพราะว่ามี ส.ว. 250 เสียงอยู่แล้วในการโหวตนายกรัฐมนตรี พรรคที่ลังเลใจอาจจะไปทางนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าไปทางฝ่ายรัฐบาลเดิมน่าจะราบรื่นกว่าเพราะว่ามี ส.ว.อยู่แล้ว แต่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าถ้ามองเสียงรวมทั้งหมดแล้วชาวบ้านอยากให้เปลี่ยน ตัวชี้วัดคือพรรคอนาคตใหม่ พรรคเพื่อไทยร่วมเสียงกันแล้วได้มากกว่าฝ่ายรัฐบาล 5 ปีที่ผ่านมารัฐบาลมีเสียงเบ็ดเสร็จน่าจะทำอะไรได้เยอะกว่ารัฐบาลตอนนี้ที่จะมีขึ้น ความเป็นไปได้ตอนนี้ถ้าดูเสียงแล้วฝ่ายเพื่อไทย ฝ่ายอนาคตใหม่อาจจะรวมเสียงได้ในส่วนหนึ่ง อาจจะถึง 250 เสียง แต่ว่าจะไปโหวตนายกฯไม่ได้ สมมุติว่าฝ่ายรัฐบาลเดิมซึ่งมีคะแนนเดิมอยู่แล้ว 250 เสียง คะแนนตุนไว้แล้วเพื่อจะโหวตนายกฯก่อนความน่าเป็นไปได้น่าจะไปทางรัฐบาลเดิมมากกว่า ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะตั้งรัฐบาลเพื่อจะรวบรวมเสียงแต่ว่าเป็นไปได้ยากมาก แต่ว่าเป็นไปได้อันหนึ่งคือ รัฐบาลนายกฯคนนอก เช่นสมมุติว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นตัวแปรที่เสนอนายกฯคนนอก ตนคิดว่าถ้าในแง่ของการเป็นรัฐบาลชุดนี้มองในแง่ดีคือมีการตรวจสอบ ถ้าฝ่ายค้านเข้มแข็ง การทำงานรัฐบาลก็ต้องเอานโยบายมาทำจริงๆฝ่ายค้านก็ตรวจสอบจริงๆอันนี้คือข้อดี แต่ข้อเสียคือรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพในการจะผลักดันกฎหมายสำคัญเผลอๆไม่ถึง 2 ปี ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่  การจัดตั้งรัฐบาลตนคิดว่าที่ผ่านมาการหาเสียงของพรรคต่างๆนำเสนอนโยบายได้ดีมาก การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องยอมรับว่าทุกพรรคแข่งกันตั้งนโยบาย มีบางพรรคเท่านั้นเองที่ด่าเพื่อนอย่างเดียว แต่ส่วนใหญ่ 90 เปอร์เซ็นต์นำเสนอนโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความมั่นคง ต้องเอานโยบายมาทำให้เป็นจริงให้ได้ อย่างเช่นภาคใต้เรื่องแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องแก้ให้ได้ ต้องแก้ในเรื่องของความมั่นคงให้ได้ ทำอย่างไรให้ทหารออกไปให้ได้ ยกเลิกกฎอัยการศึก ซึ่งตรงนี้สำคัญมากและเรื่องเศรษฐกิจชาวบ้านหวังมากว่ารัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ อย่างเช่นราคายาง ราคาข้าว ราคาปาล์ม ถ้าทำได้ตรงนี้รัฐบาลอาจจะอยู่ได้ เพราะว่าที่ผ่านมา 5 ปี ชาวบ้านทนมาตลอด ทนเพราะว่าไม่สามารถออกเสียงได้ถูกอำนาจที่รัฐบาลมีมากเกินไปควบคุมไม่สามารถที่จะร้องเรียน ไม่สามารถที่จะประท้วง แต่ต่อไปเมื่อมาตรา 44 ไม่มีแล้ว ค.ส.ช. ไม่มีแล้วสามารถที่จะเรียกร้องได้ สามารถที่จะยื่นข้อเสนอ เช่นองค์กรอิสระสามารถที่จะยื่นชื่อถอดถอนได้ ดีกว่า 5 ปีที่ผ่านมาในแง่ของการสิทธิเสรีภาพของชาวบ้านดีขึ้น ตนคิดว่ารัฐบาลต้องปรับตัวอย่างมากเลยเช่นรัฐบาลทหารของประยุทธ์จะใช้แบบเดิมไม่ได้แล้ว ในส่วนลึกๆชาวบ้านอยากได้รัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยมากกว่าเพราะต้องการแก้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม เช่นการแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ ส.ว.ซึ่งมาจากสันหาของคนไม่กี่คน สิทธิของชาวบ้านถูกละเมิด ตรงนี้ต้องแก้ออกไปให้เป็นประชาธิปไตย ประชาธิปไตย 4  ปีถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนได้ เปลี่ยนพรรคใหม่ได้อันนี้คือข้อดี อยากจะให้คนที่จะเป็นรัฐบาลต่อไปต้องคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ได้ แก้ปัญหาความเลื่อมล่ำให้ได้ ประเทศไทยมีความเลื่อมล่ำมาก คนรวย รวยมาก คนจน จนมาก ตรงนี้ต้องแก้ ปัญหาที่ดินอะไรต่างๆไม่แก้เลยที่ผ่านมา แต่ถ้าหากว่ารัฐบาลทำแล้วประชาชนมีสิทธิ์เรียกร้องกระแสสังคมสามารถที่จะกระตุ้นขึ้นมาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มาก ขอฝากพี่น้องประชาชนคนรุ่นใหม่จะต้องลุกขึ้นมาพูดให้เสียงดังๆอะไรที่ไม่ถูกต้องที่รัฐบาลทำต่อไปก็ต้องพูด ต้องสร้างกระแสขึ้นมาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ในขณะที่ นายสมบูรณ์  แซ่เจน ชาวจังหวัดยะลา กล่าวว่า สิ่งแรกอยากได้รัฐบาลที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว เห็นประชาชนมากกว่าพรรคพวกของตนเอง โดยเฉพาะผู้นำต้องเป็นผู้ที่มีมากความสามรถ มีความซื่อสัตย์สุจริต น่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องมีบารมีพอสมควร เพราะว่าสำหรับในประเทศไทยมักจะมองที่ตัวบุคคลเป็นหลักสำหรับการเป็นผู้นำ ถ้าผู้นำดีน่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์สุจริต มีบารมี อดีตที่ผ่านมามีผลงานที่ดี  ก็จะได้ผู้นำที่ดี รัฐบาลที่ดี ส่วนรัฐบาลนั้นโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรี อยากจะให้ทางนายกรัฐมนตรีเลือกคนที่เหมาะกับงาน เหมาะกับตำแหน่ง เหมาะกับหน้าที่ ไม่เอาเปอร์เซ็นของ ส.ส. มาแบ่งเก้าอี้เหมือนกับอดีต  อยากได้คนที่ทำงานเป็นจริงๆ มานั่งกระทรวงนั้นจริงๆ ไม่ใช่เอาใครก็ได้ที่มี ส.ส.ในมือแล้วมาเป็นรัฐมนตรี อันนี้ตนถือว่าเป็นความสูญเสียของประเทศชาติ เป็นความเสียหายของประชาชน  สำหรับเวลานี้ตนเชื่อว่าเรื่องเศรษฐกิจต้องมาเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะราคาของผลผลิตของการเกษตร ไม่ได้รับความดูแลจากรัฐบาล ไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลพอสมควร มากพอควรที่จะให้เกษตรกรอยู่ได้ด้วยตัวเอง ปัจจุบันเกษตรกรลำบากมากเพราะว่าไม่มีใครคอยช่วยเหลือเรื่องราคา ผู้ค้าขายก็ลำบากมากเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม ถ้าหากเกษตรกรไม่มีรายได้ รายได้ไม่พอ ค้าขายก็ขายไม่ได้ พอค้าขายไม่ได้เรื่องของภาษีที่เก็บได้ก็ลดลง รัฐบาลก็ไม่มีเงินที่ไปพัฒนาประเทศ มีทางเดียวที่จะได้เงินมาคือต้องไปกู้ เป็นหนี้ประเทศอีก ประชาชนก็เป็นหนี้เพิ่มขึ้นอีก เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่รัฐบาลใหม่ต้องทำคือ ควรจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรก  เรื่องของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สำคัญที่สุดสำหรับตนคืออยากให้รัฐบาล ให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของตัวเองมากที่สุด ได้คนนอกมาแก้ปัญหามาเกือบ 10 กว่าปี ปัญหาไม่ได้ลดน้อยลง ปัญหาอาจจะรุนแรงขึ้น แต่ไม่ได้ลดน้อยลง ความหวาดระแวงระหว่างพี่น้องในพื้นที่ยังมีไม่เปลี่ยนแปลง รัฐบาลเห็นว่าเหตุเกิดน้อยลง ระเบิดน้อยลง แต่จริงๆเรื่องของจิตใจ เรื่องของการทำมาหากินในพื้นที่ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย ถ้าหากรัฐบาลอยากจะแก้ปัญหาจริงๆควรจะให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการรับฟังในการแสดงความเห็นและเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของตัวเองให้มากที่สุด ของรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนช่วยส่งเสริม ตนเชื่อว่าคนในพื้นที่สามารถแก้ไขปัญหาของคนในพื้นที่เองได้

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น