สีสันกีฬาเด็กๆอนุบาลปลูกฝังสร้างสามัคคี

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์  ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “เทพรักษาน้อยเกมส์” ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านตาพราม ต.เทพรักษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กเล็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการคิด การตัดสินใจ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ส่งเสริมให้เด็กเล็กมีเจตคติที่ดีในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมสถาบันครอบครัว  ซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาพราม  ตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

โดยในช่วงเช้า มีการเดินขบวนพาเหรดโดย ศพด. ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่ ศพด.บ้านตาพราม ศพด.บ้านลันแต้ ศพด.บ้านทับทิมสยาม 04 ศพด.บ้านชำเบง และ ศพด.บ้านตาแตรว ซึ่งการตั้งแถวขบวนพาเหรด ของเด็กๆนั้น เป็นไปอย่างทุลักทุเล ทั้งครูและผู้ปกครอง ต่างต้องคอยดูแลควบคุม เพื่อให้เด็กๆอยู่ในแถวในระเบียบอย่างใกล้ชิด   แต่ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดมากนัก เพราะเด็กๆบางคนก็ร้องไห้กระจองอแง  บางคนหิวข้าว เพราะต้องมาร่วมงานแต่เช้า ต้องซื้อลูกชิ้นมายืนกิน  โดยเด็กๆมีการแต่งตัวที่มีสีสันสวยงามแตกต่างกันไป ทั้งชุดไทยต่างๆเป็นภาพที่น่ารักอย่างยิ่ง   ก่อนจะเดินขบวนเข้ามาภายในสนาม เพื่อให้ นายเต็ม สามสี นายกอบต.เทพรักษา  ซึ่งเป็นประธานได้เปิดงาน

            จากนั้นได้มีการแข่งขันกีฬาที่ ประกอบด้วย  1.วิ่งทางตรง 50 เมตร ชาย 2.วิ่งทางตรง 50 เมตร หญิง 3. วิ่งผลัด 4×40 เมตร (ทีมชาย) 4.วิ่งผลัด 4×40 เมตร (ทีมหญิง) 5.วิ่งซิกแซกอุ้มลูกบอลทีมผสม 4 คน (ผู้ปกครอง 1 คน ครู 1 คน เด็กชาย 1 คน เด็กหญิง 1 คน) 6. ชักเย่อทีมผสม  7. กรอกน้ำใส่ขวดทีมผสม 5 คน ( ไม่จำกัดเพศ)

สำหรับกีฬาที่สามารถสร้างสีสันให้กับงานได้เป็นอย่างดี คือการแข่งขันกรอกน้ำใส่ขวด ทีมผสม 5 คนโดยกำหนดจุดสตาร์ทไปยังจุดวางขวดระยะทาง 8 เมตร แต่ละทีมนำผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คน มาเข้าแถวเรียงที่จุดสตาร์ท โดยผู้เข้าแข่งขันคนแรกยืนบนจุด สตาร์ท ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆยืนต่อแถวจากจากผู้เล่นคนแรกไปด้านหลังจุด สตาร์ท   ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 1 ต้องใช้แก้วน้ำ(แบบมีหูจับ) ตักน้ำจากถุงที่จัดเตรียมไว้ เดินหรือวิ่งถือแก้วน้ำที่ตักจากจุดสตาร์ท ไปกรอกใส่ขวดที่จัดเตรียมไว้ให้เมื่อกรอกเสร็จแล้วเดินหรือวิ่ง ถือแก้วมาส่งให้ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 2 เพื่อผลัดหมุนเวียนกันโดยเมื่อส่งต่อแก้วน้ำแล้วให้ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 1 ไปต่อแถวหลังสุด  เข้าแข่งขันคนที่ 2,3,4 และ5 ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขันคนที่ 1 วนไปเรื่อยๆจนกรอกน้ำเต็มขวด   นักกีฬาทีมใดที่กรอกน้ำเต็มขวดก่อนให้นั่งลงและยกมือขึ้น  จัดลำดับจากเวลาที่ทำได้ดีที่สุดนับ ที่ 1,2,3  ซึ่งระหว่างที่กรรมการจะส่งสัญญาณการแข่งขัน บางคนก็ออกวิ่งไปก่อนเพื่อนก็มี ทั้งที่กรรมการยังไม่ส่งสัญญาณเริ่มการแข่งขัน  ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน เด็กๆต่างเร่งกรอกน้ำและวิ่งเพื่อเอาแก้วน้ำไปเปลี่ยนให้เพื่อน บางคนวิ่งกลับไม่ทันดู ขวดน้ำที่กรอกล้ม น้ำไหลออกก็มี  ท่ามกลางเสียงเชียร์ของครูและผู้ปกครองที่มายืนดูและต่างพากันหัวเราะกันอย่างสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้นยังมีการแข่งขัน ชักเย่อทีมผสม ที่สามารถสร้างสีสัน ความสนุกสนานและเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้ไม่แพ้กัน ด้วยการใช้วิธีจับสลากประกอบคู่ แพ้คัดออก เอาทีมชนะมาชิงกัน เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดจากกรมการให้แต่ละทีมดึงเชือกเพื่อให้นักกีฬาฝ่ายตรงข้ามเข้ามาในแดนของตน ทีมใดสามารถดึงให้นักกีฬาฝ่ายตรงข้ามเข้ามาในแดนตนได้เป็นผู้ชนะ ซึ่งหลังจากกรรมการส่งสัญญาณเริ่มการแข่งขัน  เด็กๆต่างพากันออกแรงสุดเหวี่ยงเพื่อให้ทีมตนเองชนะ  บางคนบางทีมถึงกับล้มลุกคลุกคลานก็มี หลังถูกฝ่ายตรงข้ามดึงลากไปจนชนะ  ทั้งหมดสามารถสร้างสีสันให้กับงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “เทพรักษาน้อยเกมส์” ครั้งที่ 8 ในปีนี้ได้เป็นอย่างดี

เขมชาติ  ชุณหกิจขจร/วิจิตร  ชุณหกิจขจร

แสดงความคิดเห็น