ชาวบ้านร่วมใจทำฝายชะลอน้ำ ลดแล้ง

ชาวบ้านนาวา ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ ร่วมใจกับ ธนาคาร ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ ปกครองอำเภอ จิตอาสา ทำฝายมีชีวิตชะลอน้ำ เพื่อลดปัญหาภัยแล้ง เพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ให้ตลอดฤดูแล้งนี้ สร้างอาชีพหลังฤดูทำนา

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ ลำห้วยธรรมชาติ บ้านนาวา ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ นายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ ร่วมกับ นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ นายเสมา บุญมี ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาปรางค์กู่ ร่วมกับชาวบ้านนาวา พนักงาน ธนาคารฯ ธ.ก.ส. จิตอาสา เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอ ร่วมกันจัดทำฝายมีชีวิต ฝายชะลอน้ำเพื่อปิดกั้นลำห้วยแบบฝายน้ำล้น ด้วยการนำไม้ไผ่ ไม้ตามป่าธรรมชาติ มาปัก ตอกลงทำเป็นคอก ก่อนที่จะนำกระสอบปุ๋ยมากรอกทราย กรอกดินใส่แล้วนำไปถมลงในคอกเพื่อปิดกั้นกระแสน้ำที่จะไหลทิ้งผ่านไปยังปลายน้ำเฉยโดยไม่ได้ประโยชน์อันใด เป็นสาเหตุของการทำให้ลำห้วยตรงจุดนี้แห้งขอดเป็นประจำในทุกๆ ปี  ชาวบ้านจึงได้หารือกับพนักงาน ธ.ก.ส.สาขาปรางค์กู่ เพื่อต้องการให้จัดงบประมาณมาส่วนหนึ่ง เพื่อมาจัดซื้อไม้ไผ่ กระสอบปุ๋ย และนำมาเป็นค่าอาหารบางส่วนในการดูแลจิตอาสา ทั้งพนักงาน ธ.ก.ส. และชาวบ้านที่ว่างจากการทำงาน ได้มากรอกกระสอบทราย นำมาวางถมลงในคอกไม้เพื่อทำเป็นฝายมีชีวิต ชะลอน้ำ ปิดกั้นลำห้วยนี้

นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ธ.ก.ส.เป็นธนาคารชองรัฐบาล มีหน้าที่ดูแลในเรื่องทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก นอกเหนือจากนั้นก็ดูแลชาวบ้าน เกษตรกรในการแนะนำ อบรมในการประกอบอาชีพทั้งการเกษตร และเกี่ยวเนื่องกันการเกษตร เกษตร SME พร้อมๆ กับส่งเสริมให้มีการเก็บออมเงินไว้ใช้จ่าย กับผลิตภัณฑ์เงินฝากของ ธ.ก.ส.ในหลายรูปแบบ ทั้งออมทรัพย์ทวีโชค สมุดเงินฝากเล่มสีแดง และแบบสลาก ที่มีการลุ้นโชคเป็นเงินรางวัลเงินสด นอกจากนั้นก็มีการส่งเสริมในการดูแลแหล่งน้ำ ที่มาแห่งการประกอบอาชีพของชุมชน หากสภาพลำห้วยแห้งแล้ง เกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.ก็จะไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ การดำเนินการร่วมด้วยช่วยกันในการทำฝายมีชีวิต เป็นแบบฝายน้ำล้นเพื่อชะลอน้ำ เก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง ป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ก็เป็นกิจกรรมเสริมของ ธ.ก.ส.ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ดี ในการดำเนินการสร้างฝายมีชีวิตชะลอน้ำ ปิดกั้นลำห้วยดังกล่าว ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดว่า ชาวบ้านคนไหนว่างวันไหนก็มาช่วยกันทำ โดยค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อไม้ไผ่ เชือก กระสอบปุ๋ยมากอกทราย และอาหารกันข้าว ธนาคารฯ ธ.ก.ส.เป็นเจ้าภาพ ข้าวห่อมากินเอง ทราย ดิน ก็นำจากริมฝั่งลำห้วย ดำเนินการจนมาแล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันนี้ จึงได้เชิญ นายอำเภอปรางค์กู่ มารับมอบจากชาวบ้าน และพนักงาน ธ.ก.ส.ให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน ของชาวบ้านช่วยกันรักษาต่อไป

แสดงความคิดเห็น