เร่งเยี่ยวยาผู้ประสบวาตภัย “พายุฤดูร้อน” ถล่มบ้านพัง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเร่งเยี่ยวยาผู้ประสบวาตภัย “พายุฤดูร้อน” ถล่มบ้านพังเสียหายหลายหลังคาเรือน อุตุศรีสะเกษพายุฤดูร้อนโดยเฉพาะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรงให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้น

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษและหน่วยงานที่เกี่ยวของ  ลงพื้นที่ปลอบขวัญให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบวาตภัย ที่บ้านกระต่ายดอน ม.5 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ ให้การต้อนรับ

นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 62 ที่ผ่านมา จังหวัดศรีสะเกษเกิดวาตภัยในพื้นที่ รวม 3 อำเภอ 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน  บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 73 หลังคา โรงเรือน/ยุ้งข้าว 15 หลัง คอกสัตว์ 1 หลัง เบื้องต้นนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชกากรจังหวัดศรีสะเกษ ได้สั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ทั้งนี้อุตุวิทยาจังหวัดศรีสะเกษได้ออกประกาศเตือนพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น วันที่ 25-27 มีนาคม 2562นี้ โดยเฉพาะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง และอาจมีลูกเห็บบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างหรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

แสดงความคิดเห็น