กาฬสินธุ์พร้อมเลือกตั้งย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้มดูแลบัตรเลือกตั้ง

บรรยากาศรับหีบบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้ง ส.ส ที่จังหวัดกาฬสินธุ์คึกคัก โดยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้มาเข้าคิวรอที่ตั้งแต่เช้าตรู่ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 เขต มี 1,590 หน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วย 11,130 คน พร้อมรับมือเลือกตั้งเต็มที่


วันที่ 23 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ซึ่งเป็นสถานที่รับหีบบัตรลงคะแนน และส่งผลการนับคะแนน เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งกาฬสินธุ์ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ กกต.ประจำ จ.กาฬสินธุ์ ติดตามความเรียบร้อยการรับหีบบัตร และอุปกรณ์เลือกตั้งพร้อมบัตรลงคะแนน โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งมารอรับและเช็คอุปกรณ์ สิ่งของอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอย่างคึกคัก และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยเขตเลือกตั้งกาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวว่าในการเลือกตั้งพรุ่งนี้ (24 มีนาคม 2562) ในภาพรวม พบว่าประชาชนให้ความตื่นตัวในการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่างเว้นการเลือกตั้งมา 4-5 ปี พอจะมีการเลือกตั้งอีกครั้ง จึงเห็นว่าพากันตื่นตัว ให้ความสนใจ ทั้งนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่จะเป็นผู้กำกับดูแลและรักษาความเรียบร้อย และความปลอดภัยในการเลือกตั้งนั้น ได้ผ่านการอบรมเป็นอย่างดี ทั้งในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนทุกอย่าง และเมื่อถึงกำหนดมารับหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้ง จึงมีการเตรียมความพร้อมและมาเข้าคิวรอ และตรวจเช็คอุปกรณ์เลือกตั้งแต่เช้าตรู่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ยังย้ำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้มข้นในการดูแลอุปกรณ์การเลือกตั้งทุกอย่าง และเก็บรักษาให้เรียบร้อยตามระเบียบและกฎหมายการเลือกตั้ง


ด้านนายสุทธิชัย บุญเรือง ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) ประจำ จ.กาฬสินธุ์กล่าวว่า ในการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้ จ.กาฬสินธุ์แบ่งเขตการเลือกตั้ง ส.ส.เป็น 5 เขต ซึ่งจะมี ส.ส.ได้เขตละ 1 คน รวม 5 คน มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 1,590 หน่วย กรรมการประจำหน่วยๆ ละ 5 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยละ 2 คน รวม 11,130 คน ขณะที่มีผู้สมัคร ส.ส.จำนวน 179 คน จาก 48 พรรคการเมือง เลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมามีประชาชนใช้สิทธิล่วงหน้าในเขตจำนวน 581 คน มาใช้สิทธิ 564 คน คิดเป็นร้อยละ 97.07 ส่วนการเลือกตั้งนอกเขตผู้มีสิทธิจำนวน 4,167 คน มาใช้สิทธิ 3,660 คน คิดเป็นร้อยละ 87.83 ทั้งนี้ในวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 นี้ จะมีประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 781,331 คน โดยตั้งเป้ามีผู้ใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2
อย่างไรก็ตาม ในส่วนบรรยากาศในการรับหีบบัตร และอุปกรณ์เลือกตั้งพร้อมบัตรลงคะแนน ใน จ.กาฬสินธุ์ทั้ง 5 เขตในวันนี้ เป็นไปอย่างคึกคักและเรียบร้อย คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต่างทยอยนำหีบบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้งพร้อมบัตรลงคะแนนดังกล่าว ไปเก็บรักษา ณ ที่ปลอดภัย เพื่อรอการเปิดหีบให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในวันพรุ่งนี้ (24 มีนาคม 2562) โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 17.00 น.

แสดงความคิดเห็น