จับฉลากแจกกระบือและโค รวม 3 ตัว มูลค่า 1 แสน ให้นำไปเลี้ยงในช่วงแล้งในงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพัลลภ สิงห์ทอง นายอำเภอคง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอนัน โกนสันเทียะ สาธารณสุขอำเภอคง นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี (ของดีเมืองคง บุญกุ้มข้าวใหญ่ ) เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงความกล้าหาญของย่าโมที่ปกปักรักษาบ้านเมืองไว้ให้ลูกหลาน ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 62 ของทุกปี โดยมีประชาชนจาก 10 ตำบล 156 หมู่บ้าน เข้าร่วมงานตลอด 7 วัน 7 คืนเป็นจำนวนมาก


โดยภายในงานได้มีการจับฉลากแจกกระบือ 2 ตัวและโค 1 ตัวรวมทั้งหมด 3 ตัวมูลค่ากว่า 1 แสนกว่าบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนได้นำไปเลี้ยงในช่วงภัยแล้งนี้ เนื่องจากว่าอำเภอคง เป็นพื้นที่แล้งซ้ำซาก หากปลูกพืชหรือผลผลิตทางการเกษตรอาจจะเสียหายได้เนื่องจากว่าไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยง จึงอยากส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์แทนในช่วงแล้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการประกวดหางเครื่องคาวบอยไนท์ ทั้งชายและหญิง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำชุมชนมาเข้าประกวด ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านและภรรยา สารวัตรกำนัน มาสร้างสีสันให้กับงานในค่ำคืน โดยในระหว่างที่ประกวดนั้น จุดไฮไลท์ไม่ได้อยู่บนเวที แต่จะอยู่ที่ข้างเวที ซึ่งจะมีกลุ่ม แม่บ้าน พ่อบ้าน จะคอยเป็นพี่เลี้ยงในการส่งสัญญาณแต่ละท่า สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ นายพัลลภ สิงห์ทอง นายอำเภอคง ยังขอบคุณพี่น้องประชาชน จาก 10 ตำบล 156 หมู่บ้าน ที่ร่วมกันสร้างกองทุนวิ่งเดินการกุศล วันมหัศจรรย์ พันวันแรกแห่งชีวิต วิ่งสร้างคน คนสร้างชาติ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคส่วนเป็นจำนวนเงินกว่า 1.3 ล้านบาท โดยงบประมาณทั้งหมดจะนำไปดูแลสตรีที่ตั้งครรภ์ในพื้นที่อำเภอคง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แลส่งเสริมให้เด็กเป็นกำลังในการพัฒนาชาติต่อไป.

 

นันทวัฒน์. อุ่มพิมาย. นครราชสีมา. ภาพ/ข่าว

แสดงความคิดเห็น