มอบโล่ห์ “เพชรแท้เมืองขุนหาญ” โล่ห์แรก

อำเภอขุนหาญ อำเภอชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ จัดมอบโล่ห์ “เพชรแท้เมืองขุนหาญ”  ให้กับ อาสาสมัคร อพปร.คนเดียวที่อุทิตตนเพื่อสังคมทุกรูปแบบ ทั้งเก็บขยะ บริการจราจร แบบจิตอาสาไม่หวังผลตอบแทน

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ สนามวงกลมอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธี ถวายความเคารพ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายคล้องมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย นำกล่าวถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ประธานในการอ่านสาร วันท้องถิ่นไทย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับชาวอำเภอขุนหาญ โดยนายอำเภอขุนหาญ ได้พิจารณาจากการพบเห็น อาสาสมัครคนหนึ่งที่ทำงานบริการในด้านต่างๆ ทั้งการเก็บขยะตามสถานที่ต่างๆ บริการจราจรช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรืองานอื่นๆ อุทิตตนแบบไม่เลือกเวลาวันหยุด วันปกติ เข้าเวรไม่เข้าเวร ทำงานแบบทุ่มเทเป็นปกติ จะคุ้นชินสายตาผู้คนที่ผ่านเข้าในอำเภอขุนหาญมาโดยตลอด นั้นก็คือ อพปร.นายศุภชัย ไชยสุวรรณ นายอำเภอ จึงได้คิดและออกแบบมอบโล่ห์ “เพชรแท้เมืองขุนหาญ” ให้เพื่อเป็นเกียรติแก่คน และวงศ์ตระกูลสืบไปด้วย

นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ รัตนโกสินทร์ศก 116 ขึ้น อันเป็นต้นแบบของการดำเนินงานสุขาภิบาล จึงได้ทรงตัดสินพระทัยประกาศจัดตั้ง สุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม ขึ้น เป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 รัตนะโกสินทร์ศก 124 ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงมีพระบรมราโชบาย ที่จะเปิดโอกาสแก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองของประเทศไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อำเภอขุนหาญจึงได้ร่วมจัดพิธีวันท้องถิ่นไทย ถวายราชสดุดี ถึงพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้ พร้อมกับอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย ที่มีมาถึงผู้บริการองค์การส่วนท้องถิ่นทุกคน ในวันนี้ด้วย และเนื่องในโอกาสพิเศษเช่นนี้ ตนจึงได้จัดพิธีมอบโล่ห์ “เพชรแท้เมืองขุนหาญ” ให้กับ อพปร.นายศุภชัย ไชยสุวรรณ ที่ทุ่มเททำงานจิตอาสา อุทิตตนเพื่อสังคมขุนหาญตลอดมา

อย่างไรก็ดี ขณะที่ อพปร.นายศุภชัย ไชยสุวรรณ ขึ้นไปรับโลห์ “เพชรแท้เมืองขุนหาญ” ได้หลังน้ำตาแห่งความดีใจ เพราะตลอดระยะเวลา กว่า 5 ปี ที่อุทิตตนทำงานด้านบริการสังคมมา ไม่คิดว่าจะมีใครได้ให้ความสำคัญ และไม่เคยคิดว่าจะต้องได้อะไรตอบแทน และยังจะได้ทำงานเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ และไม่เคยคิดมุ่งหวังสิ่งตอบแทน ไม่เคยหวังโลห์ หรือสินจ้าง หรือเงินรางวัลใดใดด้วย

แสดงความคิดเห็น