เลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก หลายคนผิดหวังเพราะไม่ได้แจ้งขอลงคะแนนล่วงหน้า

ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เข้ามาทำงานในจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ตามที่ได้ขอลงทะเบียนไว้ก่อน แต่มีบางรายที่ไม่ได้ขอแจ้งไว้ ก็เดินทางมา แต่ก็ไม่มีสิทธิ์ลง

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดให้เป็นจุดศูนย์รวมในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า สถานที่ลงคะแนนการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดศรีสะเกษ กกต.จังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต มาลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนที่จะถึงวันจริง 24 มีนาคม 2562โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ทยอยมาขอใช้สิทธิ์ ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งผู้ที่จะเดินทางมาขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ จะต้องผ่านการขอลงทะเบียนการขอใช้สิทธิ์ที่จะขอเลือกตั้งล่วงเอาไว้ก่อน จึงจะมีสิทธิ์มาใช้ในสิทธิ์ในวันนี้ ก่อนการเลือกตั้งจริงในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ขณะเดียวกันก็ได้มีผู้ที่ที่มีสิทธิ์บางคนที่ไม่เข้าใจ ได้เดินทางมาขอใช้สิทธิ์ในการที่จะลงเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า หากไม่ได้ขอเอาไว้ก่อน ก็จะไม่มีสิทธิ์มาลงเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ หลายคนก็มาแต่ก็ต้องผิดหวังกลับไป รอ 24 มีนาคม 2562 เดินทางไปเลือกยังภูมิลำเนาเดิม

ซึ่งในจุด อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เช้าก่อนเวลา 08.00 น. ได้มีพี่น้องประชาชนที่มารอเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ตามที่ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้ตั้งแต่เช้า โดยได้มาตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร หมายเลข พรรค ที่ตนจะได้เข้าไปในคูหากาหมายเลขนั้นๆ ได้ตรงตามที่ได้คิดเอาไว้ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก เพราะมีผู้มีสิทธิ์ได้ยื่นแสดงความประสงค์เอาไว้เป็นจำนวนมาก เฉพาะในเขตเมืองศรีสะเกษ จำนวนกว่า 2,186 คน รองจากอำเภอกันทรลักษ์ ที่มีแสดงความประสงค์ที่จะขอเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 3,697 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารที่มาประจำการที่บริเวณชายแดนเขาพระวิหาร และรองอันดับที่3 คือ อำเภอขุขันธ์ 1,315 คน นอกนั้นก็ราวๆ อำเภอละ 5 – 6 ร้อยคน เมื่อรวมทั้ง 8 เขตของจังหวัดศรีสะเกษ ที่เปิดเป็นศูนย์กลางการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า รวมทั้งหมด 10,295 คน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ กกต. และอาสาสมัคร ได้คอยอำนวยความสะดวกทุกจุด

อย่างไรก็ดี ในการเลือกตั้งครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีความคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากพี่น้องประชาชนไม่ได้มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมาเป็นเวลานานมาก กกต.เชื่อว่าในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลาเปิดหีบ 08.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น. จะมีพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เริ่มให้ความสนใจการเมือง ที่จะมาทำการใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเป็นจำนวนมาก ทั้งจากสื่อต่างๆ ที่โหมประชาสัมพันธ์ข่าว และประชาชนห่างหายจากการเลือกตั้งไปนานแล้ว อยากที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนกันจริงๆ

แสดงความคิดเห็น