เลือกตั้งล่วงหน้าประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิคึกคัก

จังหวัดมุกดาหร- บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร เช้าวันนี้ ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างคึกคัก โดยมีผู้ว่า ฯ และผู้การฯ มาเข้าแถวต่อคิวเพื่อรอรับบัตรเลือกตั้ง


เมื่อวันที่ 17 มี.ค.62 เวลา 08.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร นายอุทิน สุทธิสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ล่วงหน้าในเขต และนอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งบรรยากาศคึกคักประชาชนตื่นตัวจำนวนมากทยอยเดินทางมาตั้งแต่เวลา 07.00 น. เพื่อลงทะเบียนรอใช้สิทธิเลือกตั้งในเวลา 08.00 น. โดยสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดมุกดาหาร มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 2,098 คน เจ้าหน้าที่ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้สิทธิ โดยแยกเป็นภาค อาทิ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่ และ รด.จิตอาสา ได้ตรวจสอบรายชื่อ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และ พล.ต.ต. อัครพงศ์ พิมลศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ได้มาเข้าแถวต่อคิวพร้อมประชาชนเข้าแถวรอใช้สิทธิตั้งแต่ 07.00 น.


สำหรับในการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดมุกดาหร ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 275,568 คน มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 2,098 คน และมีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 155 คน ซึ่งในการเลือกตั้งล่วงหน้าผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิจะต้องออกมาใช้สิทธิ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ขอใช้สิทธิไว้ หากไม่ไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งล่วงหน้าตามที่ลงทะเบียนไว้ จะไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งที่ 24 มีนาคม 2562 ได้อีก


**********************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น