ทหาร ตำรวจใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงคึกคัก  แม่ทัพภาคที่ 4 ใช้สิทธิ์ที่ยะลา

บรรยากาศของการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ล่วงหน้า ทั้งนอกเขตและในเขต ที่ยะลา เป็นไปอย่างคึกคัก นับตั้งแต่เปิดหีบบัตรในเวลา 08.00 น. มีผู้มายื่นจำนงใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเดินทางมาใช้อย่างคึกคัก โดยส่วนใหญ่ จะเป็นกำลัง ทั้งทหาร ตำรวจ ที่มาจากนอกพื้นที่ มาทำงานในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่ต้องมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งนอกเขต และ จนท.ทหาร ตำรวจ พลเรือน ในพื้นที่ ที่ต้องไปทำหน้าที่งานรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งและรักษาความสงบเรียบร้อยตามเส้นทางและตำบลหมู่บ้านในวันเลือกตั้งจริง ในวันที่ 24 มีนาคม ซึ่งอาจไม่มีเวลาในการไปลงคะแนนเลือกตั้งได้ จึงได้มายื่นจำนงใช้สิทธิ์ล่วงหน้ากันจำนวนมาก

สำหรับจังหวัดยะลา ทาง กกต.ได้กำหนดหน่วยเลือกตั้งกลาง ใช้สิทธิ์ล่วงหน้า ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง แบ่งเป็นเลือกตั้งนอกเขต จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วยเขตเลือกตั้งที่ 1 สถานที่ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา มีผู้ยื่นขอใช้สิทธิ์ จำนงจำนวน 8,097 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 สถานที่โรงเรียนบ้านยะหา ในเขตเทศบาลตำบลยะหา อ.ยะหา มีผู้ยื่นจำนงขอใช้สิทธิ์ จำนวน 1550 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 สถานที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองเบตง) จำนวน 1,546 คน และที่ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร อ.บันนังสตา  จำนวน 1,505 คน ส่วนผู้ยื่นจำนงใช้สิทธิ์ล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้งทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง มีผู้มายื่นใช้สิทธิ์ จำนวนน้อยมาก ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 260 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้ยื่นใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จำนวน 211 คน และเขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 273 คน

ส่วนบรรยากาศการรักษาความปลอดภัย หน่วยเลือกตั้งและกำลังพลที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนน โดยเฉพาะหน่วยที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รอบนอกและต้องเดินทางมาใช้สิทธิ์ในเมือง นั้น ฝ่ายความมั่นคงได้แจ้งว่า ให้ใช้ระบบการการจัดกำลังเป็นผลัด โดยแบ่งเป็น 2 ผลัดๆแรกมาใช้สิทธิ์ ให้อีกผลัดทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยเส้นทาง โดยใช้การสลับการเดินทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้กับกำลังพลให้มากที่สุด เน้นเส้นทางระหว่างที่ตั้งกับหน่วยเลือกตั้งเป็นกรณีพิเศษ ส่วนในเขตเมือง นั้น ให้ กำลัง 3 ฝ่าย ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองบูรณาการการปฏิบัติ ตั้งด่านจุดสกัด ตามเส้นทางหลักและเส้นทางรอง อย่างต่อเนื่อง จนกว่า จะเสร็จสิ้นภารกิจการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ ในเวลา 17.00 น.

พล.ท.พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์  แม่ทัพภาคที่ 4 จะเดินทางมาใช้สิทธิ์ล่วงหน้าที่ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ในเวลา 09.00 น.

แสดงความคิดเห็น