พปชร.กาฬสินธุ์แท็กทีมปราศรัยใหญ่ เชื่อนโยบายพรรคผลงานบิ๊กตู่ยกทีม 5 เขต

“นิพนธ์ ศรีธเรศ”ควง “ครูเวียง วรเชษฐ์” เปิดเวทีปราศรัยช่วยผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 2 ชูนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พักหนี้กองทุนหมู่บ้าน และผลงานรัฐบาล “บิ๊กตู่” ที่มุ่งสู่ความปรองดอง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน มั่นใจทำพลังประชารัฐยกทีม 5 เขต

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ ศรีธเรศ ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะหัวหน้าทีมผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคพลังประชารัฐ นายเวียง วรเชษฐ์ หรือครูเวียง วรเชษฐ์ ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ช่วยนายชานุวัฒน์ วรามิตร ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 8 โดยมีผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคพลังประชารัฐ ประกอบด้วย เขต 1 นายฉลอง ฆารเลิศ เขต 2 นายชานุวัฒน์ วรามิตร เขต 3 นายจำลอง ภูนวนทา เขต 4 นายสิทธิศักดิ์ พัฒนาชัย เข้าร่วม และมีประชาชนสนใจเข้ารับฟังนโยบายกว่า 5,000 คน ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

โดยเวทีการปราศรัยในครั้งนี้ทางพรรคพลังประชารัฐ ได้เน้นไปที่นโยบายของพรรคฯ โดยเฉพาะบัตรประชารัฐ ซึ่งหากได้เป็นรัฐบาลจะมีการเพิ่มคน เพิ่มสิทธิให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้บัตร นโยบายการแก้ปัญหาสิทธิในที่ดิน หรือ ส.ป.ก.4.0 โดยการเร่งออกเอกสารสิทธิในการใช้ประโยชน์ สามารถเปลี่ยนมือและจำนองเพิ่มมูลค่าได้ นโยบายเกษตรประชารัฐ 4.0 เร่งแก้ปัญหาและดูแลราคาสินค้าเกษตรชาวนาได้เงินเพิ่มข้าวจ้าวต้องได้เกิน 10,000 ต่อตัน ข้าวหอมมะลิต้องได้เกิน 15,000 ต่อตัน และการช่วยเหลือชาวนาค่าเก็บเกี่ยวจากไร่ละ 1,500 บาท เป็นไร่ละ 2,000 บาท และเพิ่มพื้นที่จากเดิมรายละไม่เกิน 12 ไร่ เป็น 20 ไร่ รวมทั้งนโยบายมารดาประชารัฐถ้วนหน้า โดยการดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ เดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 9 เดือน รวม 27,000 บาท และค่าคลอดอีก 10,000 บาท และนโยบายพักหนี้กองทุนหมู่บ้าน 3 ปี เนื่องโดยการพักชำระหนี้ ฟื้นฟู เติมทุน และให้โอกาส

นอกจากนี้ยังชูผลงานของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่มีรัฐบาลใดเคยทำมาก่อน โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทั้งการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด การผลักดันรถไฟฟ้าความเร็วสูง นโยบายการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทั้งการช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรสวัสดิการของรัฐ การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว การทวงคืนผืนป่าจากนายทุน การคืนโฉนดที่ดินจากนายทุนเงินกู้ที่ไม่เป็นธรรม การแก้ไขปัญหาความยากจน

นายนิพนธ์ ศรีธเรศ ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะหัวหน้าทีมผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขณะนี้พรรคพลังประชารัฐได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์เป็นอย่างดี และดีขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับผลงาสนของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชาที่ผ่านมา เชื่อมั่นว่าพรรคพลังประชารัฐจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนทั้ง 5 เขต

ด้านนายชานุวัฒน์ วรามิตร ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 8 กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก อีกทั้งจากนโยบายของพรรคที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเขต 2 จะเปลี่ยนผู้แทนฯเปิดโอกาสให้ตนเข้าไปทำหน้าที่เป็น ส.ส.รับใช้พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น