ททท.ปล่อยตัวนักปั่นสนามที่ 3 “ทัวร์ออฟแม่โขง” แรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดบึงกาฬ เปิดการแข่งขันปั่นจักรยาน “ทัวร์ออฟแม่โขง” สนามที่ 3 แรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยว นักปั่น   สุดประทับใจได้สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวบึงกาฬริมฝั่งแม่น้ำโขง

เวลา 7.30น. วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปั่นจักรยาน “ทัวร์ออฟแม่โขง” (Tour of Mekong) สนามที่ 3 จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนางบำเพ็ญพร สุริยกมล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักปั่นจักรยาน เข้าร่วม ณ ศาลาริมโขง ถ.ข้าวเม่า ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

การแข่งขันปั่นจักรยาน “ทัวร์ออฟแม่โขง” (Tour of Mekong)  จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย บูรณาการร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเลย บึงกาฬ นครพนมและมุกดาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเชิงกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่

โดยรูปแบบของกิจกรรม จัดเป็นแรลลี่จักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pedaling Romantic Mekong) บนเส้นทางปั่นที่เชื่อมโยงและผสมผสานกับธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม ชุมชน รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่อง 5 วัน 5 สนาม5 จังหวัดอีสานในระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2562 เริ่มจากสนามแข่งขัน ณ จังหวัดเลย (13 มี.ค.), หนองคาย (14 มี.ค.), บึงกาฬ (15 มี.ค.), นครพนม (16 มี.ค.) และมุกดาหาร (17 มี.ค.)

สำหรับการแข่งขันสนามที่ 3จังหวัดบึงกาฬใช้เส้นทางปั่น บึงกาฬ-ภูสิงห์ ระยะทางรวม 43 กิโลเมตร ซึ่งบรรดานักปั่นที่เข้าร่วมต่างประทับใจกับการได้สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวบึงกาฬ ริมฝั่งแม่น้ำโขง อีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมเกมนันทนาการกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย.

แสดงความคิดเห็น