ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์มอบเงินซับน้ำตาผู้ประสบอัคคีภัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบเงินช่วยเหลือ 3 ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย บ้านห้วยเสือเต้น  ต.โนนน้ำเกลี้ยง  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  เป็นเงินกว่า 125,000  บาท  ขณะที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ 356,287  บาท พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการป้องกันไฟฟ้าลัดววงจร หลังอุณหภูมิร้อนจัด

เมื่อเวลา 11.30 น.  วันที่ 14 มีนาคม 2562  ที่ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสือเต้น  ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์  ได้มอบเงินจำนวน 125,000  บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3 ครอบครัวหลังเกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย 3 หลังคาเรือน  เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา  โดยมีว่าที่ร้อยโทอุทิศ  คงรอด  นายอำเภอสหัสขันธ์  นายโสภณ  เจริญพร  ปภ.จ.กาฬสินธุ์  นายรัตนชัย  ไชยคำมี  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล จ.กาฬสินธุ์  ด.ต.ไพศาล  มุลมาตร  นายก ทต.โนนน้ำเกลี้ยง  ร่วมมอบเงินและสิ่งของที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือจำนวนมาก  โดยมีผู้ประสบภัย 18 ราย จาก 3 ครอบครัวเดินทางมารับมอบด้วยตนเอง  สร้างความปลื้มปิติยินดีอย่างมากจากการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วของภาครัฐ  และผู้จิตศรัทธาจากทั้งประเทศที่มอบให้มา

นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  หลังจากเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่  ได้มีการตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับจิตอาสาที่จะเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติและเตรียมรับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา  ที่จะเข้ามาช่วยเหลือ 18 ชีวิต ของ 3 ครอบครัวที่บ้านและทรัพย์สินถูกไฟไหม้เสียหาย  โดยมีว่าที่ร้อยโทอุทิศ  คงรอด  นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ในตำแหน่ง ทั้งนี้จากรายงานทราบว่าจากการช่วยเหลือของภาครัฐ  ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค กว่า 356,287  บาท  และยังมีสิ่งของและเครื่องใช้อื่น ๆ คิดเป็นมูลค่ากว่า 89,300  บาท  นอกจากนี้ยังมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคดินเพื่อปรับระดับพื้นที่เดิม โดยใช้เครื่องจักรของ อบจ.กาฬสินธุ์   ทั้งนี้อยากให้ทาง อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หามาตรการป้องกัน ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ สายไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เสี่ยงจะก่อให้เกิดอัคคีภัยในช่วงอากาศที่ร้อนจัดช่วงนี้

นายรัตนชัย  ไชยคำมี  นายก ทต.โนนบุรี  อ.สหัสขันธ์ ในฐานะนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  จากเหตุเพลิงไหม้ทำให้เกิดความสูญเสียหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง  บ้านเรือนที่หายไปกับกองเพลิง  เป็นอีกความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ อปท.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดชาวบ้านจะต้องออกมาช่วยเหลือ  รวมถึงร่วมกันหามาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ  โดยทางสมาคมสันนิบาตฯ ได้ร่วมหารือกับผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ และได้ข้อสรุปที่จะดำเนินการจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร  รวมถึงการหาแนวทางปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอกบ้าน  และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของชาวบ้านให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

นายยุทธนา  เกียรติดำเนินงาม / ภาพข่าว จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น