ชาวจังหวัดขอนแก่นยื่นหนังสือขอสนับสนุนก่อสร้างโรงงานน้ำตาล

         กลุ่ม ชาวไร่อ้อยและชาวบ้านเมืองเพีย ร่วมใจยื่นหนังสือขอบคุณและขอสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและส่วนผลิตไอน้ำและไฟฟ้าวอนภาครัฐเดินหน้า เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรและพี่น้องในชุมชน

           วันที่ 13 มีนาคม 2562 กลุ่มตัวแทนเกษตรกรชาวไร่อ้อยและชาวบ้านจากเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ อำเภอโนนศิลา และอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น รวมกว่า 300 คน ได้เข้ายื่นหนังสือขอบคุณและขอสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและส่วนผลิตไอน้ำและไฟฟ้า ที่บ้านเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต่อฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่ได้เดินทางมาทำพิธีเปิดการใช้งานอาคารสถานีรถไฟขอนแก่น โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับมอบฯ

ปัจจุบัน พื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นศูนย์กลางของแหล่งปลูกอ้อย ซึ่งมีผลผลิตอ้อยจำนวนกว่า 1 ล้านตันจากหลายพื้นที่โดยรอบ ได้แก่ อำเภอบ้านแฮด อำเภอมัญจาคีรี อำเภอโนนศิลา อำเภอชนบท อำเภอหนองสองห้อง ในจังหวัดขอนแก่น และอำเภอบรบือ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลในอำเภอบ้านไผ่ จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย ลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างน้อยตันละ 100 บาท เพราะไม่ต้องเดินทางไปส่งยังโรงงานไกลๆ อีกทั้ง ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว ก็ยังสามารถเปลี่ยนมาปลูกอ้อยได้ ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการทำเกษตรกรรมมากขึ้น

นอกจากนี้ กลุ่มตัวแทนชาวบ้าน ยังมองว่าหากมีโครงการโรงงานน้ำตาลเกิดขึ้นในพื้นที่ ชาวบ้านและชุมชนรอบๆ ก็จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจรายในครัวเรือนและชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นตามมาที่สำคัญ ลูกหลานที่เคยต้องออกไปทำงานไกลบ้านก็จะได้กลับมาทำงานในชุมชนอีกครั้ง ยังความอบอุ่นในครอบครัว จึงอยากให้มีโครงการโรงงาน้ำตาลฯ เกิดขึ้นในพื้นที่เร็วๆนี้

                                                 000000000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี       รายงานจากขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น