ด่านศุลกากรมุกดาหารชี้ภาพรวมสินค้านำเข้า – ส่งออก เพิ่มขึ้น

มุกดาหาร –ด่านศุลกากรมุกดาหาร สินค้านำเข้า-ส่งออก มีแนวโน้มขยายตัว สินค้าอีเลคทรอนิคไปได้ดี เนื่องจาก สปป. ลาว มีการขยายฐานการพัฒนา ส่วนสินค้าลักลอบหนีภาษีประเภท เครื่องสำอางค์ และอุปกรณ์เสริมสวย ที่จับกุมได้ส่งให้ อย.ตรวจสอบ หากพบว่ามีสารเคมีอันตรายจะทำลายทิ้งทันที

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายสมยศ กันแตง นายด่านศุลกากรมุกดาหาร เปิดเผยว่า การนำเข้าส่งออกของสินค้าที่ผ่านด่านศุลกากรมุกดาหาร ในปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 มูลค่าสินค้านำเข้าอยู่ที่ 92,000 กว่าล้านบาท และมูลค่าส่งออกทั้งหมด 124,000 กว่าล้านบาท ซึ่งในภาพรวมมีการเพิ่มขึ้น สำหรับในปีงบประมาณตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มูลค่าสินค้านำเข้าอยู่ที่ 41,900 กว่าล้านบาท ส่วนมูลค่าสินค้าส่งออกอยู่ที่ 45,000 กว่าล้านบาท ซึ่งมีการลดลงเล็กน้อยตามสภาพเศรษฐกิจ ปัจจัยที่ทำให้ส่งออกลดลง คือเส้นทางคมนาคมขนส่งใน สปป.ลาว มีอุปสรรค เนื่องจากเส้นทางมีการปรับปรุง โดยเฉพาะเขตติดต่อระหว่าง สปป.ลาว และเวียดนาม
ส่วนสินค้าที่นำเข้ามาส่วนใหญ่เป็นสินค้าอิเลคทรอนิคทั้งหลาย มีเครื่องซีพียู ส่วนประกอบเครื่องประมวลผล ทองแดงบริสุทธิ์ เครื่องรับโทรศัพท์ ส่วนประกอบของกล้อง พลังงานไฟฟ้า และสินค้าการเกษตร และสินค้าที่ส่งออก ประกอบกด้วย สื่อบันทึก แผ่นวงจรพิมพ์ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า วงจรที่ใช้กับอิเลคทรอนิค น้ำมันเชื้อเพลิง และเครื่องอุปโภค บริโภค
สำหรับสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาโดยไม่ผ่านพิธีทางศุลกากรที่ถูกจับกุมได้ อาทิ เครื่องสำอาง อุปกรณ์เสริมสวย อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการทางกฎหมายศุลกากร ส่วนของกลางได้เก็บรักษาไว้ และส่งของกลางไปให้ทาง อย.ตรวจสอบ เพราะว่าเข้างวดในเรื่องของความปลอดภัย ถ้าตกไปเป็นของใช้ในตลาดแล้ว จะทำให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสานเคมี หรือว่าสิ่งเจือปน เมื่อคดีสิ้นสุดตกเป็นของแผ่นดิน จะดำเนินการถ้าผลการตรวจสอบออกมาแล้ว มีสารที่เป็นอันตรายจำเป็นต้องทำลายทิ้งทั้งหมดต่อไป..


********************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น